Palestrina’s Vestiva i colli as a model for the parody process in Gabriello Puliti’s early works / Palestrinov madrigal Vestiva i colli kot model za postopke parodiranja v zgodnjih delih Gabriella Pulitija

Nikola Lovrinić

DOI: https://doi.org/10.3986/dmd04.2.02

Povzetek

Številni kompozicijski slogi, ki jih je Gabriello Puliti (ok. 1580–1644) uporabil v svojih prvih dveh tiskanih zbirkah s preloma 16. stoletja nedvomno odsevajo razpon njegovega osnovnega glasbenega urjenja. Uporabo raznovrstnih slogov v komponiranju enake glasbene zvrsti – motetov oz. večernih psalmov – lahko morda razumemo tudi kot vajo v skladateljskih postopkih. Med glasbenimi postopki, ki jih je Puliti uporabil, je še posebno zanimivo parodiranje. V motetu En dilectus meus iz zbirke Sacrae modulationes (1600) je Puliti na primer vstavil temo iz madrigala Vestiva i colli (1566) G. P. Palestrine. Skladateljevemu lastnemu, povsem homofonemu uvodu v motet sledi dobesedni citat prvega dela Palestrinovega madrigala, transponiran za kvinto navzdol, z le neznatnimi ritmičnimi spremembami, potrebnimi zaradi novega podloženega besedila.

Ključne besede

glasba 16. stoletja; Gabriello Puliti; Giovanni Pierluigi da Palestrina; postopek parodiranja

Celotno besedilo:

PDF PDF (English)

DOI: https://doi.org/10.3986/dmd04.2.02

Avtorske pravice (c) 2019 De musica disserenda

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.