The dances of Posch's collection Musicalische Ehrenfreudt as functional music / Plesi Poscheve zbirke Musicalische Ehrenfreudt kot uporabna glasba

  • Metoda Kokole Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Ključne besede: Isaac Posch, instrumentalna ansambelska plesna glasba, Cesare Negri, Fabritio Caroso, glasba v plesni rabi

Povzetek

Poscheva zbirka za sestav štirih strunskih glasbil, Musicalische Ehrenfreudt iz leta 1618, vsebuje štiri vrste plesnih stavkov, ki so namenjeni plesu ob plemiških svečanostih in jih lahko razumemo kot funkcionalno glasbo. Italijanski koreografirani plesi Cesara Negrija in Fabritia Carosa so bili v prvem desetletju 17. stoletja plemstvu – Poschevim mecenom –, ki se je zbiralo na graškem dvoru, dobro znani. V odsotnosti nemških virov so možnosti plesne izvedbe Poschevih skladb nakazane na podlagi opisov in razlag takratnih plesnih korakov in figur, kot so jih razložili v svojih plesnih priročnikih Thoinot Arbaeu ter že omenjena Negri in Caroso.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-06-09
Kako citirati
1.
Kokole M. The dances of Posch’s collection Musicalische Ehrenfreudt as functional music / Plesi Poscheve zbirke Musicalische Ehrenfreudt kot uporabna glasba. DMD [Internet]. 9. junij 2015. [citirano 6. julij 2020.];2(2):75-8. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/2019
Rubrike
PRISPEVKI