The dances of Posch's collection Musicalische Ehrenfreudt as functional music / Plesi Poscheve zbirke Musicalische Ehrenfreudt kot uporabna glasba

Metoda Kokole

DOI: https://doi.org/10.3986/dmd02.2.07

Povzetek

Poscheva zbirka za sestav štirih strunskih glasbil, Musicalische Ehrenfreudt iz leta 1618, vsebuje štiri vrste plesnih stavkov, ki so namenjeni plesu ob plemiških svečanostih in jih lahko razumemo kot funkcionalno glasbo. Italijanski koreografirani plesi Cesara Negrija in Fabritia Carosa so bili v prvem desetletju 17. stoletja plemstvu – Poschevim mecenom –, ki se je zbiralo na graškem dvoru, dobro znani. V odsotnosti nemških virov so možnosti plesne izvedbe Poschevih skladb nakazane na podlagi opisov in razlag takratnih plesnih korakov in figur, kot so jih razložili v svojih plesnih priročnikih Thoinot Arbaeu ter že omenjena Negri in Caroso.

Ključne besede

Isaac Posch; instrumentalna ansambelska plesna glasba; Cesare Negri; Fabritio Caroso; glasba v plesni rabi

Celotno besedilo:

PDF PDF (English)

DOI: https://doi.org/10.3986/dmd02.2.07

Avtorske pravice (c) 2019 De musica disserenda

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.