Prispevek k poznavanju repertoarja starejših muzikalij cerkvene glasbe v Sloveniji

  • Radovan Škrjanc Glasbena šola Ljubljana Vič-Rudnik
Ključne besede: cerkvena glasba, arhivi, Slovenija

Povzetek

Prispevek v obliki sheme in uvodnega pojasnila povzema del izsledkov raziskave devetih arhivskih fondov muzikalij (po enega v Celju, Komendi, Mariboru in na Ptuju, dveh v Novem mestu ter treh v Ljubljani), ki so pomembni za poznavanje cerkvene glasbe 18. in 19. stoletja v Sloveniji. Gre za izsledke glede vrste in številčnega obsega različnih cerkvenih skladb skladateljev, ki – kolikor je znano – nikoli niso delovali na ozemlju današnje Slovenije, njihova dela pa so se v omenjenih arhivih ohranila bodisi v prepisu bodisi kot tiski, v več primerih tudi oboje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-05-29
Kako citirati
1.
Škrjanc R. Prispevek k poznavanju repertoarja starejših muzikalij cerkvene glasbe v Sloveniji. DMD [Internet]. 29. maj 2015. [citirano 31. maj 2020.];1(1-2):141-65. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/2003
Rubrike
PRISPEVKI