Trije Kyrie – Dolarjev skladateljski vzorec

  • Tomaž Faganel Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Ključne besede: glasbena analiza, glasbena gramatika, modalnost, heksakordalnost

Povzetek

Trije Kyrie iz maš Janeza Krstnika Dolarja (1621–1673) potrjujejo skladateljev izčiščen skladateljski postopek in poglobljeno glasbeno gramatiko. Njun okvir je razvidna poznorenesančna fuga, njena glasbena vsebina pa temelji na kompleksnem glasbeno-mišljenjskem redu časa, na glasbenem jeziku, ki se že osvobaja starega razvejanega sveta heksakordov, pomensko pa je vsestransko še trdno zasidran v modalnem okviru.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-05-29
Kako citirati
1.
Faganel T. Trije Kyrie – Dolarjev skladateljski vzorec. DMD [Internet]. 29. maj 2015. [citirano 7. julij 2020.];1(1-2):29-0. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/1998
Rubrike
PRISPEVKI