Ljubljansko-graška skupina frančiškanskih koralnih rokopisov in njen frančiškanski značaj

  • Jurij Snoj Muzikološki inštitut ZRC SAZU
Ključne besede: observanti v Ljubljani, frančiškanska liturgija, pesniški oficiji

Povzetek

Leta 1491 so se frančiškani observanti naselili v Ljubljani in zelo verjetno so kmalu za tem dobili potrebne koralne kodekse. Na osnovi nekaterih kazalcev je mogoče domnevati, da so bili to: dvodelni gradual in dvodelni psalter, ki sta zdaj v Frančiškanskem samostanu v Gradcu, ter antifonal, ki je v Frančiškanskem samostanu v Ljubljani. Ti rokopisi so izrazito frančiškanski; antifonal vsebuje med drugim pesniška oficija sv. Frančiška in sv. Antona, ki sta delo Julijana iz Speyerja, oficij sv. Klare in oficij za praznik sv. Trojice, ki sta kontrafakturi oficija sv. Frančiška, ter oficij za praznik Frančiškovih ran.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Jurij Snoj, Muzikološki inštitut ZRC SAZU
Doktor muzikoloških znanosti, raziskovalec na Muzikološkem inštitutu ZRC SAZU

Literatura

Acta Sanctorum. Junii Tomus Tertius. Pariz, Rim: V. Palmé, 1867.

Ambrožič, Matjaž. Prvih 1000 let krščanstva na Slovenskem. Ljubljana: Teološka fakul-teta, 2010.

Baroffio, Giacomo, in Eun Ju Kim. Historiae sanctorum. Offici liturgici medioevali da codici italiani. Lamezia Terme: A. M. A. Calabria, 1999.

Blume, Clemens, in Guido Maria Dreves, ur. Analecta hymnica. 55 zv. Leipzig, 1886–1922.

Bruning, Eliseo. Officium et Missa de festo S. P. N. Francisci. Tournai: Desclée, 1926.

Čizmić, Ana. »The Dubrovnik Antiphoner«. V: Papers read at the 15th meeting of the IMS Study group Cantus Planus, ur. Barbara Haggh-Huglo in Debra Lacoste, zv. 2, 619–628.

Dijk, Stephen J. P. van, ur. Sources of the Modern Roman Liturgy. Zv. 2. Leiden: E. J. Brill, 1963.

Dobszay, László, in Janka Szendrei. Responsories. 2 zv. Budimpešta: Balassi Kiadó, 2013.

Felder, H. Die liturgischen Reimoffizien auf die heil. Franciscus und Antonius gedichtet und komponiert durch fr. Julian von Speier (+c. 1250). Freiburg: Universitäts-Buchhandlung, 1900.

Golob, Nataša. »Anmerkungen zu den illuminierten mittelalterlichen Handschriften der Zentralbibliothek der Wiener Franziskanerprovinz in Graz«. V: Katalog der Mittelalterlichen Handschriften bis zum Ende des 16. Jahrhunderts in der Zentralbibliothek der Wiener Franziskanerprovinz in Graz, ur. Franz Lackner, Nataša Golob, Alois Haidinger, Maria Stieglecker. Veröffentlichungen der Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters, vrsta 2, zv. 9, 23–42. Dunaj: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2006.

Golob, Nataša. »Kadelne iniciale v dveh volumnih frančiškanskega graduala«. Zbornik za umetnostno zgodovino. Nova vrsta 38 (2002): 152–183.

Hiley, David. Western Plainchant. A Handbook. Oxford: Clarendon Press, 1993.

Hughes, Andrew. Late Medieval Liturgical Offices. 2 zv. Subsidia Mediaevalia, zv. 23 ( Sources and Chants), zv. 24 ( Texts). Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1994, 1996.

»Julian of Speyer«. V: New Advent. The Catholic Encyclopedia(splet).

Koláček, Jan, ur. Global Chant Database (splet).

Melodijo je bilo mogoče identificirati preko Global Chant Database (splet). Responzorij Iste est je v zadnji izdaji responzorijev podan z dvema podobnima melodijama: Dobszay in Szendrei, Responsories, zv. 2, št. 8035. Tista od obeh melodij, ki je velikemu responzoriju Mihi autem bliže, je v navedeni izdaji povzeta po frančiškanskem rokopisu Budimpešta, Egyetemi Könivtár (Univerzitetna knjižnica), Cod. lat. 121. Tudi to nakazuje frančiškansko poreklo omenjenega responzorija.

Jurij Snoj: Ljubljansko-graška skupina frančiškanskih koralnih rokopisov in njen frančiškanski značaj Koláček, Jan, in Debra Lacoste, ur. Cantus. A Database for Latin Ecclesiastical Chant (splet).

Lackner, Franz. »Einleitung«. V: Katalog der Mittelalterlichen Handschriften bis zum Ende des 16. Jahrhunderts in der Zentralbibliothek der Wiener Franziskanerprovinz in Graz, ur. Franz Lackner, Nataša Golob, Alois Haidinger, Maria Stieglecker. Veröffentlichungen der Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters, vrsta 2, zv. 9, 7–21. Dunaj: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2006.

Mlinarič, Jože. »Frančiškanski samostan od ustanovitve okoli leta 1240 do preselitve leta 1784«. V: Frančiškani v Ljubljani, ur. Silvin Krajnc, 81–148. Ljubljana, Samostan in župnija Marijinega oznanjenja, 2000.

Prassl, Franz Karl. »Choralquellen in der Grazer Bibliothek der Franziskaner«. V: Plaude turba paupercula. Franziskanischer Geist in Musik, Literatur und Kunst, ur. Ladislav Kačic, 33–69. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2005.

Rant, Guido. Die Franziskaner der österreichischen Provinz, ihr Wirken in Nieder- Österreich, Steiermark und Krain. Kamnik, 1908.

Scandaletti, Tiziana. »L'ufficio di Giuliano da Spira per s. Antonio. Problemi di ecdotica«. V: Contributi per la storia della musica sacra a Padova, ur. Giulio Cattin, Antonio Lovato, 93–114. Padova: Istituto per la storia ecclesiastica padovana, 1993.

Scandaletti, Tiziana. »Una ricognizione sull'ufficio ritmico per S. Francesco«. Musica e storia 4 (1996): 67–101.

Tomaž Čelanski. Življenje svetega Frančiška, prev. Miran Špelič. Ljubljana: Brat Frančišek, 2014.

Valvasor, Janez Vajkard. Opus insignium armorumque. Ljubljana: SAZU, 1993.

Weiss, J. E. Die Choräle Julian's von Speier zu den Reimoffizien des Franciscus- und Antoniusfestes. Veröffentlichungen aus dem Kirchenhistorischen Seminar München, zv. 6. München, 1901.

Objavljeno
2015-05-21
Kako citirati
1.
Snoj J. Ljubljansko-graška skupina frančiškanskih koralnih rokopisov in njen frančiškanski značaj. DMD [Internet]. 21. maj 2015. [citirano 5. junij 2020.];10(2):125-46. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/1988
Rubrike
PRISPEVKI