Umetniško udejstvovanje sopranistke Milke Gerbič v slovenskem prostoru

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/dmd18.1-2.07

Ključne besede:

Milka Gerbič, sopranistka, operna in koncertna pevka, slovensko gledališče

Povzetek

Sopranistka Milka Gerbič sodi med najpomembnejše slovenske operne in koncertne poustvarjalke 19. stoletja. Kot profesionalno šolana pevka je imela ključno vlogo pri postavljanju temeljev slovenskega gledališča in je s svojo vsestransko osebnostjo pustila viden pečat v slovenski glasbeni kulturi. Prispevek predstavlja prvo poglobljeno študijo o njenem umetniškem udejstvovanju v slovenskem prostoru.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Tina Bohak Adam

Univerza v Ljubljani

Literatura

Batušić, Slavko. »Fran Gerbič v Zagrebu«. Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja 6, št. 16 (1970): 107–122.

Batušić, Slavko. »Josip Nolli v Zagrebu«. Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja 3, št. 10 (1967): 298–309.

Bohak Adam, Tina. »Solopevska pedagogika na glasbeni šoli društva Glasbena matica od začetkov do ustanovitve konservatorija (1882–1919)«. V: Javno glasbeno šolstvo na Slovenskem: pogledi ob 200-letnici, uredila Branka Rotar Pance, 57–73. Ljubljana: Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko, 2016.

Cigoj Krstulović, Nataša. »Samospev v glasbeni kulturi druge polovice 19. stoletja na Slovenskem«. De musica disserenda 2, št. 1 (2006): 7–30. https://doi.org/10.3986/dmd02.1.01.

Gerbič, Fran. »Avtobiografija (tipkopis)«. V: Gerbičev zbornik, uredil Edo Škulj, 151–166. Ljubljana: Družina, 2000.

Govekar, Fran. »Naše spevoigre, operete in opere pred vojno«. Gledališki list 12, št. 1 (1932/33): 4–13. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-TBZXPRDU.

Hećimović, Branko, Marija Barbieri in Henrik Neubauer. Slovenski umetniki na hrvaških odrih. Zagreb: Slovenski dom, Svet slovenske nacionalne manjšine mesta Zagreba, 2011.

Hrovatin, Radoslav. »Trstenjak, Luiza«. V: Slovenska biografija. Obiskano 2. julija 2021. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi728084/.

Klemenčič, Ivan. »Glasbeno scenska prizadevanja na Slovenskem do leta 1914«. Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja 4, št. 11 (1968): 149–156.

Koter, Darja. Slovenska glasba 1848–1918. Ljubljana: Študentska založba, 2012.

Kulturno društvo Glasbena matica Ljubljana. Izvestje Glasbene Matice v Ljubljani: o društvenem in šolskem letu 1897/8. Ljubljana: Glasbena matica, 1898. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-JSLBBXAV.

Kuret, Primož. »Gerbičev življenjski prostor in čas«. V: Gerbičev zbornik, uredil Edo Škulj, 7–16. Ljubljana: Družina, 2000.

Kuret, Primož. Sto slovenskih opernih zvezd. Ljubljana: Prešernova družba, 2005.

Lapajne, Štefan. Naslovna knjiga in zaznamek trgovin in obrtov za deželno stolno mesto Ljubljano. Ljubljana: Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg, 1912.

»Listek: obči zbor ›Dramatičnega društva‹ v Ljubljani«. Ljubljanski zvon 12, št. 6 (1892): 383–385.

Lukšič-Hacin, Marina, ur. »Ženske v manjšinskih skupnostih: pomen in vloga žensk za ohranjanje kulturnega izročila«. Dve domovini 16 (2002): 143–206.

Narodna čitalnica v Ljubljani. Letopis narodne čitalnice v Ljubljani začetkom leta 1881. Ljubljana: Narodna čitalnica, 1881. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-QHKRWGVI.

Narodna čitalnica v Ljubljani. Letopis narodne čitalnice v Ljubljani začetkom leta 1887. Ljubljana: Narodna čitalnica, 1887. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-OU54HRKG.

Narodna čitalnica v Ljubljani. Letopis narodne čitalnice v Ljubljani začetkom leta 1888. Ljubljana: Narodna čitalnica, 1888. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-A9HM8H82.

Narodna čitalnica v Ljubljani. Letopis narodne čitalnice v Ljubljani začetkom leta 1889. Ljubljana: Narodna čitalnica, 1889. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-JVGI39ZM.

Narodna čitalnica v Ljubljani. Letopis narodne čitalnice v Ljubljani začetkom leta 1890. Ljubljana: Narodna čitalnica, 1890. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-FFGN3BRZ.

Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon. Uredila Tončka Stanonik in Jan Brenk. Zv. 1, A–L. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008.

Peruzzi, Ivo. »Slovensko narodno gledališče«. Domači prijatelj 5, št. 9–10 (1931): 250–253.

Pettan, Hubert. »Iz prošlosti zagrebačke opere: raspored i osoblje u Zajčevo vrijeme«. Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU 4, št. 8–10 (1998): 121–227.

Škulj, Edo. Fran Gerbič: (1840–1917); ob 100-letnici smrti. Celje: Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017.

Traven, Janko. »Ob rojstvu slovenske opere«. Gledališki list 32, št. 3 (1952/1953): 45–54. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-1YHKR1AV.

Traven, Janko. »Slovenska opereta in Josip Povhe«. Gledališki list 31, št. 4 (1951/1952): 93–98. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-4BUT7FO8.

Trstenjak, Anton. Slovensko gledališče. Ljubljana: Dramatično društvo, 1892.

Wiedermann, Petra. »Pivodova pěvecká škola«. V: Český hudební slovník osob a institucí. Obiskano 29. junija 2021. https://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=6662.

Prenosi

Objavljeno

2022-05-31 — posodobljeno 2022-06-08

Verzije

Kako citirati

Bohak Adam, T. (2022). Umetniško udejstvovanje sopranistke Milke Gerbič v slovenskem prostoru. De Musica Disserenda, 18(1-2). https://doi.org/10.3986/dmd18.1-2.07 (Original work published 31. maj 2022)

Številka

Rubrike

PRISPEVKI