Rudolf Wagner v Mariboru

Avtorji

  • Anja Ivec

DOI:

https://doi.org/10.3986/dmd18.1-2.06

Ključne besede:

Rudolf Wagner, glasbena zgodovina Maribora, nemško gledališče v Mariboru, pevsko društvo Männergesangsverein, organist v stolnici

Povzetek

Glasbenik nemškega rodu, Rudolf Wagner (1851–1915), je ena ključnih osebnosti mariborske glasbene zgodovine druge polovice 19. stoletja in v prvih dveh desetletjih 20. stoletja. Pričujoči prispevek razkriva njegovo vsestransko aktivnost na glasbenem področju, prinaša oris njegove življenjske poti s pomembnejšimi prelomnicami in osrednjo pozornost namenja njegovi vpetosti v mariborski kulturni milje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Anja Ivec

Konservatorij za glasbo in balet Maribor

Literatura

Erzdiözese Wien (Dunajska nadškofija), Mariahilf, Krstna knjiga 1850–1853, Tom. XIII, sig. 01-13. https://data.matricula-online.eu.

Nadškofija Maribor, Sv. Janez Krstnik, Krstna knjiga 1882–1893, sig. 1491. https://data.matricula-online.eu.

Nadškofija Maribor, Sv. Janez Krstnik, Poročna knjiga 1877–1888, sig. 01521. https://data.matricula-online.eu.

Wagner, Rudolf. »Ave Maria für einstimigen Chor u.Orgel«. Partitura. Kunstuniversität Graz, Universitätsbibliothek, Sondersammlungen und historische Bestände, Rara, MPMS 229/93.

Wagner, Rudolf. Erste Messe zu Ehren der heil. Katharina, op. 62. Hildesheim: Franz Borgmeyer, s. a.

Wagner, Rudolf. Festmesse Jubilate Deo. Hildesheim: Franz Borgmeyer, s. a.

Wagner, Rudolf. Messe zu Ehren des heil. Erzengels Michael. Hildesheim: Franz Borgmeyer, s. a.

Wagner, Rudolf. Messe zu Ehren des heil. Johannes des Täufers. Hildesheim: Franz Borgmeyer, s. a.

D. A. M. »Dopisi: iz Maribora«. Cerkveni glasbenik 14, št. 12 (1891): 94–95. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-9E161VAV.

Fastl, Christian. »Wagner, Rudolf«. V: Österreichisches Musiklexikon online. Obiskano 28. decembra 2020. https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_W/Wagner_Rudolf.xml.

Fastl, Christian. »Zierer, Franz Xaver«. V: Österreichisches Musiklexikon online. Obiskano 19. aprila 2021. https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_Z/Zierer_Familie.xml.

Ferlež, Jerneja, ur. Nemci in Maribor: stoletje preobratov, 1846–1946. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2012.

Fortek, Lučka. »Organisti, ki so sodelovali ali sodelujejo z zborom in spremljajo ljudsko petje«. V: Organisti in orgle v mariborski stolni cerkvi: od škofa Antona Martina Slomška do danes, 73–97. Maribor: Župnijski urad sv. Janeza Krstnika, 2009.

Harrandt, Andrea. »Carltheater«. V: Österreichisches Musiklexikon online. Obiskano 15. septembra 2021. https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_C/Carltheater.xml.

Hartman, Bruno. »Trije odlični nemški gledališčniki v Mariboru«. Časopis za zgodovino in narodopisje 71, št. 4 (2000): 547–574.

HeBu Musikverlag. »Josef Franz Wagner«. Obiskano 22. aprila 2021. https://www.hebu-music.com/en/musician/josef-franz-wagner.1469/?page=3&layout=line.

Hoffer, Max. »Feier des 60jährigen Regierungsjubiläums Seiner Majestät«. V: Jahresbericht des k. k. Staats-Gymnasiums in Marburg, 27–32. Maribor: k. k. Staatsgymnasium, 1909. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-3WCA23N2.

Jesenšek, Vida. »Nemščina v Mariboru: preplet kulturnozgodovinskih in jezikovnih danosti«. V: Slovenski jezik in njegovi sosedje, uredila Matej Šekli in Lidija Rezoničnik, 178‒185. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2019.

Köle, Roman. »Rudolf Wagner«. V: Südsteiermark: ein Gedenkbuch, uredil Franz Hausmann, 296‒299. Gradec: Ulr. Mosers, 1925. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-40FWGJ9U.

Kralj, Vladimir. »Preteklost mariborskega gledališča«. V: Kronika slovenskih mest 4, št. 1 (1937): 12–20. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-G1SBO4AG.

Křupková, Lenka, in Jiří Kopecký. »Das Olmützer Provinztheater und seine Beziehung zu Marburg und Laibach: das Olmützer Operntheater als Modell zur Herausbildung eines nationalen Theaters im Rahmen der Österreichischen Monarchie«. V: Vloga nacionalnih opernih gledališč v 20. in 21. stoletju, uredil Jernej Weiss, 183–199. Koper: Založba Univerze na Primorskem; Ljubljana: Festival, 2019. https://doi.org/10.26493/978-961-7055-50-4.183–199.

Lavrič, Ana, in Anton Lavrič. »Dopisi: trnovska mestna župna cerkev sv. Janeza Krstnika v Ljubljani«. Cerkveni glasbenik 37, št. 7 (1914): 80–82. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-ANDYOY7K.

Meško, Alojz. »Dopis: iz Maribora«. Cerkveni glasbenik 15, št. 1 (1892): 7. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-7EYPJ30N.

P. H. »Koncert v ljubljanski stolnici«. Cerkveni glasbenik 35, št. 12 (1912): 99–100. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-27TJSZ8U.

Premrl, Stanko. »Poročilo o cerkveni glasbi v ljubljanski stolnici«. Cerkveni glasbenik 37, št. 8–9 (1914): 95–98. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-NHYZ93D8.

Rausch, Alexander. »Pamer (Pammer), Florian«. V: Österreichisches Musiklexikon online. Obiskano 15. aprila 2021. https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_P/Pamer_Michael.xml.

Rubey, Norbert. »Ziehrer, Carl Michael«. V: Österreichisches Musiklexikon online. Obiskano 17. aprila 2021. https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_Z/Ziehrer_Carl_Michael.xml.

Stoinschegg, August. Chronik des Männergesangvereines in Maribor: 1846–1936. Maribor: Mariborska tiskarna, 1936.

Škulj, Edo. Brandlova orglarska delavnica. Škocjan pri Turjaku: Župnija, 2015.

Škulj, Edo. »Škof Mihael Napotnik in cerkvena glasba«. V: Napotnikov simpozij v Rimu, uredil Edo Škulj, 141‒154. Celje: Mohorjeva družba, 1993.

Taufar, Walter. »Das deutschsprachige Theater in Marburg an der Drau«. Doktorska disertacija, Universität Wien, 1982.

Tominšek, Josef, ur. Jahresbericht des k. k. Staatsgymnasiums in Marburg: Schuljahr 1913‒1914. Maribor: k. k. Staatsgymnasium, 1914. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-SZP0LV99.

Tominšek, Josef. »Nekrologe: Rudolf Wagner«. V: Jahresbericht des k. k. Staatsgymnasiums in Marburg: Schuljahr 1915‒1916, 27–30. Maribor: k. k. Staatsgymnasium, 1916. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-T69ALV8V.

Weiss, Jernej. Emerik Beran (1868–1940), samotni svetovljan. Maribor: Litera, 2008.

Wien Geschichte Wiki. »Harmonietheater«. Obiskano 15. septembra 2021. https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Harmonietheater.

Prenosi

Objavljeno

2022-05-31 — posodobljeno 2022-06-01

Verzije

Kako citirati

Ivec, A. (2022). Rudolf Wagner v Mariboru. De Musica Disserenda, 18(1-2). https://doi.org/10.3986/dmd18.1-2.06 (Original work published 31. maj 2022)

Številka

Rubrike

PRISPEVKI