Cecilijanski cerkvenoglasbeni slogovni ideal v delih Antona Foersterja: med normativizmom in stvarnostjo poustvarjalne prakse

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/dmd18.1-2.05

Ključne besede:

duhovna glasba, Rimskokatoliška cerkev, Slovenija, cecilijansko gibanje, Anton Foerster

Povzetek

Članek obravnava, kako je bil cecilijanski slogovni ideal večglasne cerkvene glasbe sprejet na Slovenskem. Kratko predstavi njegove značilnosti in kot vzorčni primer opazuje njegovo uveljavitev v ustvarjalnosti osrednje glasbeniške avtoritete slovenske veje tega gibanja, Antona Foersterja (1837–1926).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Aleš Nagode

Univerza v Ljubljani

Literatura

»Cerkvena določila gledé glasbe«. Cerkveni glasbenik 1, št. 5 (1878): 37–38. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-N5UDSZFO.

Cvetko, Dragotin. Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem. Zv. 3. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1960.

Ferjančič, Fran. »Anton Foerster kot človek«. Cerkveni glasbenik 50, št. 1–2 (1927): 6–10. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-JVPNQGLB.

Foerster, Anton. Missa solemnis, op. 25. Ljubljana: Societas s. Caeciliae, [1883]. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-YE41PN14.

Govekar, Fran. »O namenu cerkvene glasbe«. Cerkveni glasbenik 9, št. 6 (1886): 43–45. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-8M6L8VAF.

Höfler, Janez. »Idejno izoblikovanje cecilijanskega gibanja na Slovenskem«. Kronika 15, št. 1 (1967): 46–53.

Kajfež, Darja. »Foersterjeva glasbena bibliografija«. V: Foersterjev zbornik, uredil Edo Škulj, 155–180. Knjižnica Cerkvenega glasbenika, Zbirka 5, Knjižna zbirka 12. Ljubljana: Družina, 1998.

Kokošar, Ivan. »Nekaj o glasbi sploh«. Rimski katolik 2, št. 4 (1890): 422–428. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-HZC1QXVM.

Misson, Andrej. »Foersterjeve maše«. V: Foersterjev zbornik, uredil Edo Škulj, 131–145. Knjižnica Cerkvenega glasbenika, Zbirka 5, Knjižna zbirka 12. Ljubljana: Družina, 1998.

Nagode, Aleš. »Cecilijanizem na Slovenskem kot glasbeno, kulturno in družbeno vprašanje«. Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, 1997.

Nagode, Aleš. »Foerster – cecilijanec«. V: Foersterjev zbornik, uredil Edo Škulj, 49–56. Knjižnica Cerkvenega glasbenika, Zbirka 5, Knjižna zbirka 12. Ljubljana: Družina, 1998.

Nagode, Aleš. »Poskus rekonstrukcije repertoarja latinskih cerkvenih skladb na koru ljubljanske stolnice v času delovanja Antona Foersterja (1868–1908)«. De musica disserenda 1, št. 1–2 (2005): 95–113. https://doi.org/10.3986/dmd01.1-2.05.

»Nekoliko v orgljanji«. Cerkveni glasbenik 3, št. 1 (1880): 1–2. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-DH3F6HF7.

»O stališči cerkvene poezije in glasbe«. Cerkveni glasbenik 4, št. 1 (1881): 1–3. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-VCATDO9V.

Romita, Florentius. Jus Musicae Liturgicae. Rim: Edizioni Liturgiche, 1947.

Sattner, Hugolin. Cerkvena glasba, kakošna je in kakošna bi morala biti. Ljubljana: Cecilijino društvo, 1878.

Sattner, Hugolin. »Cerkvena pesen«. Cerkveni glasbenik 4, št. 5 (1881): 34–36; št. 6: 43–45; št. 7: 49–53.

Sattner, Hugolin. »Govor […] pri III. občnem zboru Cecil. društva 7. avg. t. l.« Cerkveni glasbenik 3, št. 1 (1880): 3–6. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-DH3F6HF7.

Trošt, Jože. »Foersterjeve cerkvene skladbe«. V: Foersterjev zbornik, uredil Edo Škulj, 123–130. Knjižnica Cerkvenega glasbenika, Zbirka 5, Knjižna zbirka 12. Ljubljana: Družina, 1998.

Vostrý, Tomáš. »Češko obdobje Antona Foersterja«. V: Foersterjev zbornik, uredil Edo Škulj, 7–14. Knjižnica Cerkvenega glasbenika, Zbirka 5, Knjižna zbirka 12. Ljubljana: Družina, 1998.

Prenosi

Objavljeno

2022-05-31 — posodobljeno 2022-06-08

Verzije

Kako citirati

Nagode, A. (2022). Cecilijanski cerkvenoglasbeni slogovni ideal v delih Antona Foersterja: med normativizmom in stvarnostjo poustvarjalne prakse. De Musica Disserenda, 18(1-2). https://doi.org/10.3986/dmd18.1-2.05 (Original work published 31. maj 2022)

Številka

Rubrike

PRISPEVKI