Glasbeno poustvarjalno delovanje Josefa Zöhrerja v Filharmonični družbi v Ljubljani

Avtorji

  • Jernej Weiss

DOI:

https://doi.org/10.3986/dmd18.1-2.04

Ključne besede:

Josef Zöhrer, Filharmonična družba, pianist, dirigent, glasbeni direktor

Povzetek

Prispevek proučuje glasbeno poustvarjalno delovanje pianista, učitelja, dirigenta in direktorja ljubljanske Filharmonične družbe Josefa Zöhrerja (1841–1916), ene osrednjih osebnosti ljubljanskega glasbenega življenja druge polovice 19. in začetka 20. stoletja. V domala pol stoletja svojega poustvarjalnega in pedagoškega delovanja je Zöhrer kar najmočneje zaznamoval glasbeno kulturo na Slovenskem.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Jernej Weiss

Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru

Literatura

Conservatorium der Musik in Wien. Verzeichniß und Classification der Schüler des Conservatoriums der Musik in Wien: Schuljahr 1856/1857. Fascicle Hans Gerstner. Gesellschaft der Musikfreunde in Wien.

Gerstner, Hans. “Ein Leben für die Musik: 17. 8. 1851 Luditz–9. 1. 1939 Laibach”. Diary of Hans Gerstner. Sudetendeutsches Musikinstitut, Regensburg.

Applegate, Celia. “How German Is It? Nationalism and the Idea of Serious Music in the Early Nineteenth Century”. 19th-Century Music 21, no. 3 (1998): 274–296. https://doi.org/10.2307/746825.

Bock, Emil. Die philharmonische Gesellschaft in Laibach. Ljubljana, 1902. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-YTMYSDMS.

Budkovič, Cvetko. Razvoj glasbenega šolstva na Slovenskem. Vol 1, Od začetka 19. stoletja do nastanka konservatorija. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1992.

Cigoj Krstulović, Nataša. “Aus vergangenen Tagen: pozabljene klavirske skladbe Josefa Zöhrerja”. De musica disserenda 14, no. 1 (2018): 19–37. https://doi.org/10.3986/dmd14.1.02.

Cvetko, Dragotin. Slovenska glasba v evropskem prostoru. Ljubljana: Slovenska matica, 1991.

Gienow-Hecht, Jessica C. E. Sound Diplomacy: Music and Emotions in Transatlantic Relations, 1850–1920. Chicago: University of Chicago Press, 2012.

Kuret, Primož. “Kronika Ljubljanske filharmonične družbe 1899/1907”. Muzikološki zbornik 51, no. 1 (2015): 115–128. https://doi.org/10.4312/mz.51.1.115-128.

Kuret, Primož. Ljubljanska Filharmonična družba: 1794–1919. Ljubljana: Nova revija, 2006.

Lah, Špela. “Julius Ohm-Januschowsky in njegovo kritiško delo v Ljubljani”. Muzikološki zbornik 43, no. 1 (2007): 127–135. https://doi.org/10.4312/mz.43.1.127-135.

Nagode, Aleš. “Prvih dvajset let Glasbene matice – zgodovinska podoba in resničnost”. In 130 let Glasbene Matice: zbornik prispevkov s Strokovnega posveta ob 130-letnici Glasbene Matice v Ljubljani, edited by Aleš Nagode, 25–33. Ljubljana: Kulturno društvo Glasbena Matica, 2005.

Philharmonische Gesellschaft in Laibach. Bericht der philharmonischen Gesellschaft in Laibach: über ihr 215. und 216. Vereinsjahr 1916/17 und 1917/18. Ljubljana: Philharmonische Gesellschaft, 1918. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-K2KJMR2O.

Philharmonische Gesellschaft in Laibach. Dritter Jahres-Bericht der philharmonischen Gesellschaft in Laibach: vom 1. Jänner 1865 bis letzten December 1865. Ljubljana: Philharmonische Gesellschaft, 1865. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-YUUASHYN.

Philharmonische Gesellschaft in Laibach. Erster Jahres-Bericht der philharmonischen Gesellschaft in Laibach: vom 19. Oktober 1862 bis letzten Dezember 1863. Ljubljana: Philharmonische Gesellschaft, 1863. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-PNPACPVD.

Philharmonische Gesellschaft in Laibach. Jahres-Bericht der philharmonischen Gesellschaft in Laibach: für die Zeit vom 1. October 1889 bis 30. September 1890. Ljubljana: Philharmonische Gesellschaft, 1891. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-R60K3DZX.

Slovenski glasbenik. “Filharmonična družba v Ljubljani pa slovenski narod”. Ljubljanski zvon 22, no. 8 (1902): 482–489. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-FEYJZUR6.

Weiss, Jernej. Hans Gerstner (1851–1939): življenje za glasbo. Maribor: Litera, Pedagoška fakulteta, 2010.

Weiss, Jernej. “Symphony no. 6 in F major, ‘Pastoral’, by Ludwig van Beethoven, honorary member of the Philharmonic Society in Ljubljana”. In Simfonija v F-duru, opus 68: “ljubljanski prepis”, edited by Jonatan Vinkler, 293–308. Ljubljana: Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani, Narodna in univerzitetna knjižnica; Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2019. https://doi.org/10.26493/978-961-7055-54-2.

Weiss, Jernej. “Wagner on Ljubljana’s Concert and Opera Stages”. Muzikološki zbornik 49, no. 2 (2013): 57–74. https://doi.org/10.4312/mz.49.2.57-74.

Westerby, Herbert. The History of Pianoforte Music. London: E.P. Dutton, 1924.

Prenosi

Objavljeno

2022-05-31 — posodobljeno 2022-06-01

Verzije

Kako citirati

Weiss, J. (2022). Glasbeno poustvarjalno delovanje Josefa Zöhrerja v Filharmonični družbi v Ljubljani. De Musica Disserenda, 18(1-2). https://doi.org/10.3986/dmd18.1-2.04 (Original work published 31. maj 2022)

Številka

Rubrike

PRISPEVKI