Alfred Khom in njegovo delovanje v Ljubljani

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/dmd18.1-2.03

Ključne besede:

Alfred Khom, Filharmonična družba v Ljubljani, 19. stoletje, slovenska glasba

Povzetek

Alfred Khom (1825–1893), rojen v Linzu, je deloval v Celovcu, Gradcu, Volšperku, Innsbrucku in na Dunaju. V obdobju 1849–1861 se je uveljavil v Ljubljani kot dirigent, skladatelj, organist, zborovodja in glasbeni učitelj. Sodobne kritike poudarjajo njegovo umetniško občutljivost, idejno ga zaznamuje uveljavitev nadnacionalne biti avstrijske kulturne enovitosti, ki presega jezikovne meje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Matjaž Barbo

Univerza v Ljubljani

Literatura

Antesberger, Günther. Klagenfurter Musikleben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Celovec: Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt, Kulturamt, 1978.

Černe, Mina. »Bled v slovenski literaturi ›dolgega 19. stoletja‹ (1. del)«. Kronika 61, št. 1 (2013): 105–124.

Door, Anton. »Persönliche Erinnerungen an Brahms«. Die Musik 2, št. 3 (1903): 216–221.

Fastl, Christian. »Zappe, Familie«. V: Oesterreichisches Musiklexikon online. Obiskano 21. junija 2021. https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_Z/Zappe_Familie.xml.

Glonar, Joža. »Germonik, Ludvik (1823–1909)«. V: Slovenska biografija. Obiskano 8. junija 2021. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi199363/#slovenski-biografski-leksikon.

Govekar, Fran. »Okoli Danilovega jubileja«. Gledališki list 6, št. 13 (1926): 2–4. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WVAM9F4U.

Harrandt, Andrea, in Christian Fastl. »Glöggl (Glökl, Glöckl, Glökel, Klöckl), Familie«. V: Oesterreichisches Musiklexikon online. Obiskano 21. junija 2021. https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_G/Gloeggl_Familie.xml.

Harten, Uwe. »Kreutzer, Familie.« V: Oesterreichisches Musiklexikon online. Obiskano 1. julija 2021. https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_K/Kreutzer_Conradin.xml.

Hilscher, Elisabeth Th. »Harm, Caspar«. V: Oesterreichisches Musiklexikon online. Obiskano 10. junija 2021. https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_H/Harm_Caspar.xml.

Hilscher, Elisabeth Th. »Khom (Chom), Alfred«. V: Oesterreichisches Musiklexikon, zv. 2, von Gaal bis Kluger, uredil Rudolf Flotzinger, 993–994. Dunaj: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2003.

Howes, Frank. »Goddard, Arabella«. V: Grove Music Online. Obiskano 10. junija 2021. https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.11330.

Keesbacher, Friedrich. Die Musik in Krain und die Bedeutung der philharmonischen Gesellschaft in Laibach: Festschrift anlässlich der Eröffnung der Tonhalle des neuerbauten Concert- und Schulhauses der philharmonischen Gesellschaft. Ljubljana: Verlag der philharmonischen Gesellschaft, 1891. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-UONHBOUH.

Keesbacher, Friedrich. Die philharmonische Gesellschaft in Laibach seit dem Jahre ihrer Gründung 1702 bis zu ihrer letzten Umgestaltung 1862: eine geschichtliche Skizze. Ljubljana: Kleinmayr & F. Bamberg, 1862. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-RE4KNLTL.

Koblar, France. »Umek, Anton (1838–1871)«. V: Slovenska biografija. Obiskano 6. julija 2021. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi745422/#slovenski-biografski-leksikon.

Kollitsch, Anton. Geschichte des Kärntnerliedes. Zv. 1, Von 1819 bis 1867. Celovec: Arthur Kollitsch, 1935.

Miklavčič, Maks. »Šlaker, Janez Nepomuk (1791–1863)«. V: Slovenska biografija. Obiskano 21. junija 2021. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi658331/#slovenski-biografski-leksikon.

Moro, Gotbert, in Ambros Wilhelmer. Zur Musikgeschichte Kärntens. Celovec: Verlag des Landesmuseums für Kärnten, 1956.

Petritsch, Fanny. Heimatkunde von Kärnten. Celovec: Liegel, 1871.

Petritsch, Fanny. Wolfgang und Nannerl: Mozart’s Kindheit. Leipzig: F. Tempsky, G. Freytag, 1885.

Pirjevec, Avgust. »Klun, Vinko Fereri (1823–1875)«. V: Slovenska biografija. Obiskano 15. junija 2021. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi277396/#slovenski-biografski-leksikon.

Premrl, Stanko. »Dopisi: Dunaj«. Cerkveni glasbenik 30, št. 10 (1907): 77–79.

Premrl, Stanko. »Malahovski, Andrej Ferdinand (1813–1887)«. V: Slovenska biografija. Obiskano 31. maja 2021. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi344051/#slovenski-biografski-leksikon.

Radics, Peter. Frau Musica in Krain: kulturgeschichtliche Skizze. Ljubljana: Ig. V. Kleinmayr & Fed. Bamberg, 1877.

Rákuša, Fran. Slovensko petje v preteklih dobah (Drobtinice za zgodovino slovenskega petja). Ljubljana: samozaložba, 1890. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-WYRRUDHW.

Rausch, Alexander. »Strauß (Straus), Ludwig«. V: Oesterreichisches Musiklexikon online. Obiskano 21. junija 2021. https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_S/Strauss_Ludwig.xml.

Reittererová, Vlasta. »Znaim (deutsch für tschechisch Znojmo)«. V: Oesterreichisches Musiklexikon online. Obiskano 1. julija 2021. https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_Z/Znaim.xml.

Repertoar slovenskih gledališč: 1867–1967. Glavni urednik Dušan Moravec. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1967.

Slovenska filharmonija. Slovenska filharmonija: 1701–2001. Avtor besedila Primož Kuret. Ljubljana: Slovenska filharmonija, 2001.

Smolik, Marijan. »Vončina, Leon Stanislav (1826–1874)«. V: Slovenska biografija. Obiskano 21. junija 2021. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi811412/#slovenski-biografski-leksikon.

Stanonik, Marija. »Urbas, Viljem (1831–1900)«. V: Slovenska biografija. Obiskano 23. junija 2021. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi749618/#slovenski-biografski-leksikon.

Steska, Viktor. »Iz slovenske glasbene prošlosti: javna glasbena šola v Ljubljani od leta 1816. do 1875. (Konec.)«. Cerkveni glasbenik 52, št. 11–12 (1929): 179–182.

Steska, Viktor. »Kurz zum Thurn und Goldenstein, Franc, vitez (1807–1878)«. V: Slovenska biografija. Obiskano 9. junija 2021. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi312751/#slovenski-biografski-leksikon.

Stieger, Franz. Opernlexikon. Zv. 3, Librettisten, knj. 2, G–P. Tutzing: Hans Schneider, 1980.

Suppan, Wolfgang, ur. Steirisches Musiklexikon. Gradec: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 2009.

Trstenjak, Anton. Slovensko gledališče: zgodovina gledaliških predstav in dramatične književnosti slovenske. Ljubljana: Dramatično društvo, 1892.

Zupančič, Maruša. Razvoj violinske pedagogike in šolstva na Slovenskem od začetka 19. stoletja do začetka druge svetovne vojne. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. https://doi.org/10.4312/9789612375669.

Zupančič, Maruša. »V iskanju lastne identitete: češki violinisti kot glavni tvorci violinizma na Slovenskem«. De musica disserenda 4, št. 2 (2008): 105–133. https://doi.org/10.3986/dmd04.2.06.

Železnik, Sara. Koncertni sporedi Filharmonične družbe 1816–1872. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. https://doi.org/10.4312/9789612375713.

Železnik, Sara. Repertoarne smernice Filharmonične družbe v Ljubljani: katalogi muzikalij Filharmonične družbe. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. https://doi.org/10.4312/9789612376369.

Železnik, Sara. »Solisti na koncertih Filharmonične družbe do leta 1872«. Muzikološki zbornik 49, št. 1 (2013): 25–55. https://doi.org/10.4312/mz.49.1.25-55.

Žigon, Tanja. »Ludvik Germonik in Peter Pavel pl. Radics – ustanovitelja Grillparzerjevega društva na Dunaju«. V: V zlatih črkah v zgodovini: razprave v spomin Olgi Janša-Zorn, uredil Miha Preinfalk, 317–328. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2009.

Prenosi

Objavljeno

2022-05-31 — posodobljeno 2022-06-08

Verzije

Kako citirati

Barbo, M. (2022). Alfred Khom in njegovo delovanje v Ljubljani. De Musica Disserenda, 18(1-2). https://doi.org/10.3986/dmd18.1-2.03 (Original work published 31. maj 2022)

Številka

Rubrike

PRISPEVKI