Joseph Benesch: pozabljeni violinist s Češkega in posnemovalec Niccolòja Paganinija v okviru srednjeevropske violinske tradicije

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/dmd18.1-2.01

Ključne besede:

Joseph Benesch, Niccolò Paganini, koncertno življenje 19. stoletja, violinski virtuozi, violinski repertoar

Povzetek

Joseph Benesch (1795–1873) spada med zgodnejše potujoče violinske virtuoze in posnemovalce slavnega Niccolòja Paganinija, s katerim se je srečal v Trstu leta 1824. Šest let je deloval v Ljubljani in se pozneje ustalil na Dunaju, kjer je bil član dvorne glasbene kapele ter orkestrski direktor gledališča pri Hofburgu. Večinoma je pisal violinska dela, ki jih je izvajal kot del osebnega repertoarja

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Maruša Zupančič

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana

Literatura

Brno, Moravský zemský archiv (MZA), Batelov, Birth Records 1784–1804, book 6189, II (VI), https://www.mza.cz/actapublica/matrika.

Brno, Moravský zemský archiv (MZA), Batelov, Death Records 1784–1799, book 6201, II (VI), https://www.mza.cz/actapublica/matrika.

Brno, Moravský zemský archiv (MZA), Batelov, Death Records 1800–1842, book 6002, II (VI), https://www.mza.cz/actapublica/matrika.

Brno, Moravský zemský archiv (MZA), Batelov, Marriage Records 1788–1803, book 6197, II (VI), https://www.mza.cz/actapublica/matrika.

Brno, Moravský zemský archiv (MZA), Batelov, Marriage Records 1804–1840, book 6198, II (VI), https://www.mza.cz/actapublica/matrika.

Litoměřice, Státní oblastní arhiv v Litoměricah, Česká Lípa, Birth Records 1774–1795, book L 18/3. http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum.

Mareš, Antonín. “Hudební skadatel Josef Benesch”. Typescript. Sig. DÚ1160, KHG505, Městské museum a knihovna Čáslav.

Prague, Archiv hlavního města Prahy (AHMP), Praha I, Staré Město, Kostel sv. Františka, Birth Record 1790–1795, sig. FR N5, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica.

Prague, Archiv hlavního města Prahy (AHMP), Praha I, Staré Město, Kostel sv. Martina ve zdi, Birth Records 1772–1784, book MAR N6, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica.

Prague, Archiv hlavního města Prahy (AHMP), Praha III, Malá strana, Farní kostel sv. Mikuláše, Marriage Records 1784–1811, book MIK 08, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica.

Wien / Niederösterreich (Osten), Rk. Erzdiözese Wien, Maria Treu, Taufbuch 1803–1809, sig. 01-008. https://data.matricula-online.eu.

Wien / Niederösterreich (Osten), Rk. Erzdiözese Wien, St. Stephan, Taufbuch 1776–1777, sig. 01-093. https://data.matricula-online.eu.

Wien / Niederösterreich (Osten), Rk. Erzdiözese Wien, Wieden, Sterbebuch 1870–1872, sig. 03-21. https://data.matricula-online.eu.

Wien / Niederösterreich (Osten), Rk. Erzdiözese Wien, Wiener Neustadt-Hauptpfarre, Trauungsbuch 1815–1843, sig. 02-13. https://data.matricula-online.eu.

Wien / Niederösterreich (Osten), Rk. Erzdiözese Wien, Wiener Neustadt-Neukloster, Sterbebuch 1856–1867, sig. 03-03. https://data.matricula-online.eu.

Wien / Niederösterreich (Osten), Rk. Erzdiözese Wien, Wiener Neustadt-Neukloster, Taufbuch 1824–1841, sig. 01-04. https://data.matricula-online.eu.

Antonicek, Theophil. “Die Stände der Wiener Hofmusik-Kapelle von 1867 bis zum Ende der Monarchie”. Studien zur Musikwissenschaft 29 (1978): 171–195.

Bachmann, Alberto. An Encyclopedia of the Violin. New York: Da Capo Press, 1966.

Belgrano, Luigi Tommaso. Imbreviature di Giovanni Scriba. Genoa: Istituto Sordo-Muti, 1882.

Berkovec, Jiří. Slavný ouřad učitelský: kapitoly o kantorech a jejich hudbě. Příbram: Městský úřad, 2001.

Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique. Edited by François-Joseph Fétis. Vol. 1–2. Brussels: Meline, Cans et compagnie, 1837.

Boisits, Barbara. “Proch, Heinrich”. In Oesterreichisches Musiklexikon online. Accessed 29 August 2021. https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_P/Proch_Heinrich.xml.

Borer, Philippe. “The Twenty-Four Caprices of Niccolò Paganini: Their Significance for the History of Violin Playing and the Music of the Romantic Era”. PhD diss., University of Tasmania, 1995.

Bořecký, Jiří, and Pavel Policar. Dějiny Batelova. Vol. 2. Batelov: Obecní úřad Batelov, 2001.

Boyden, David Dodge. The History of Violin Playing from Its Origins to 1761 and Its Relationship to the Violin and Violin Music. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Branberger, Jan. “Paganini v Praze”. Dalibor. 16 January 1904.

Brown, Clive. Louis Spohr: A Critical Biography. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

Budkovič, Cvetko. Razvoj glasbenega šolstva na Slovenskem. Vol 1, Od začetka 19. stoletja do nastanka konservatorija. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1992.

Budna Kodrič, Nataša. “Popotništvo in popotniki v Ljubljani od 16. do 19. stoletja”. Kronika 50, no. 3 (2002): 259–276.

Burney, Charles. The Present State of Music in Germany, the Netherlands, and United Provinces. Vol. 2. London, 1775.

Chiappori, Giuseppe. Continuazione della seria cronologica delle rappresentazioni drammatico-pantomimiche poste sulle scene dei principali teatri di Milano o sia Spettacoli rappresentati dal giorno 1 dicembre 1818 al giorno 22 detto 1819. Milan: Giovani Silvestri, 1820.

Cvetko, Dragotin. Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem. Vol. 2. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1959.

Dann, Elias. “Biber, Heinrich Ignaz Franz von”. In Grove Music Online. Revised by Jiří Sehnal. Accessed 14 April 2021. https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.03037.

Deutsch, Otto Erich. “Anselm Hüttenbrenners Erinnerungen an Schubert”. Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft 16 (1906): 99–163.

Devaux, Vanessa. “Joseph Mayseder (1789–1863): A Viennese Violinist and Composer”. PhD diss., Cardiff University, 2014.

Fastl, Christian. “Praun, Sigmund (Sigismund) Otto Freiherr von”. In Oesterreichisches Musiklexikon online. Accessed 19 April 2021. https://doi.org/10.1553/0x00021d8c.

Fastl, Christian. “Schlesinger, Familie”. In Oesterreichisches Musiklexikon online. Accessed 19 April 2021. https://doi.org/10.1553/0x0001e0f2.

Franková, Jana. “Mýtus české hudební emigrace z pohledu Dlabačova slovníku”. Musicologica Brunensia 50, no. 1 (2015): 73–85. https://doi.org/10.5817/MB2015-1-7.

Gervasoni, Carlo. Nuova teoria di musica ricavata dall’odierna pratica, ossia Metodo sicuro e facile in pratica per ben apprendere la musica a cui si fanno precedere varie notizie storico-musicali. Parma: Blanchon, 1812.

Green, Emily H. Dedicating Music, 1785–1850. Rochester, NY: University of Rochester Press, 2019. https://doi.org/10.1017/9781787444478.

Grochovskij, Vjačeslav. Čeští hudebníci na Rusi. Prague: Akademie múzických umění v Praze, 2010.

Halski, Czeslaw Raymond. “Paganini and Lipiński”. Music & Letters 40, no. 3 (1959): 274–278. https://doi.org/10.1093/ml/XL.7.274.

Hanson, Alice M. Musical Life in Biedermeier Vienna. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

Harrandt, Andrea, and Monika Kornberger. “Jaëll, Familie”. In Oesterreichisches Musiklexikon online. Accessed 5 September 2021. https://doi.org/10.1553/0x0001d2d0.

Heartz, Daniel. “Coming of Age in Bohemia: The Musical Apprenticeship of Benda and Gluck”. The Journal of Musicology 6, no. 4 (1988): 510–527. https://doi.org/10.2307/763744.

Istel, Edgar, and Theodore Baker. “The Secret of Paganini’s Technique”. The Musical Quarterly 16, no. 1 (1930): 101–116. https://doi.org/10.1093/mq/XVI.1.101.

Jones, Gaynor J. “Pixis Family”. In Grove Music Online. Accessed 14 April 2021. https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.21879.

Kaiserlich-Königliches Hof-Burgtheater. Jahrbuch des Kaiserl. Königl. Hofburg-Theaters auf das Jahr 1864. Edited by Julius Lehmann. Vienna: im Selbstverlag des Verfassers, 1864.

Kavrečič, Petra. “Pričevalci preteklosti: avanturisti in drugi popotniki na Krasu in v Istri pred modernim turizmom”. Acta Histriae 19, no. 4 (2011): 683–702.

Kawabata, Maiko. “Virtuoso Codes of Violin Performance: Power, Military Heroism, and Gender (1789–1830)”. 19th-Century Music 28, no. 2 (2004): 89–107. https://doi.org/10.1525/ncm.2004.28.2.089.

Keesbacher Friedrich. Die Philharmonische Gesellschaft in Laibach seit dem Jahre ihrer Gründung 1702 bis zu ihrer letzten Umgestatltung 1862. Ljubljana: Ig. v. Kleinmayr & F. Bamberg, 1862. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-RE4KNLTL.

Köchel, Ludwig Ritter von. Die Kaiserliche Hof-Musikkapelle in Wien von 1543–1867. Hildesheim: Georg Olms, 1976.

Kuret, Primož. Ljubljanska filharmonična družba, 1794–1919: kronika ljubljanskega glasbenega življenja v stoletju meščanov in revolucij. Ljubljana: Nova revija, 2006.

Kuret, Primož. “Wolfgang Amadeus Mozart v Ljubljani”. In Slovenska kronika XIX. stoletja, vol. 1, 1800–1860, edited by Janez Cvirn, 141–142. Ljubljana: Nova revija, 2001.

Lee, Douglas A. “Preface”. In Franz Benda: Six Sonatas for Solo Violin and Continuo, viii. Recent Researches in the Music of the Classical Era 13. Madison: A-R Editions, 1981.

Lindmayr-Brandl, Andrea. “Music and Culture in Schubert’s Vienna”. In The Cambridge Companion to Schubert’s Winterreise, edited by Marjorie W. Hirsch and Lisa Feurzeig, 11–23. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. https://doi.org/10.1017/9781108966146.002.

Luib, Ferdinand. “Biographische Skizzen hier lebender Kompositeure, Virtuosen und musikalischer Schriftsteller Joseph Benesch”. Wiener allgemeine Musik-Zeitung, 13 May 1848. https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=awm&datum=18480513.

Malagò, Giorgia, ed. Giuseppe Tartini: Letters and Documents. Vol. 2. Trieste: Edizioni Università di Trieste, 2020. https://www.discovertartini.eu/epistolario/II.

Mantuani, Josip. “Mašek, Gašpar (1794–1873)”. In Slovenska biografija. Accessed 3 February 2019. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi352611/.

Moran, John. “Clement, Franz”. In Grove Music Online. Accessed 27 August 2021. https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.50011.

Motnik, Marko. “Anselm Hüttenbrenner in Lower Styria (1853–1858)”. De musica disserenda 18, no. 1–2 (2022): 77–126. https://doi.org/10.3986/dmd18.1-2.02.

Das musikalische Europa, oder: Sammlung von durchgehends authentischen Lebens-Nachrichten über jetzt in Europa lebende ausgezeichnete Tonkünstler, Musikgelehrte, Componisten, Virtuosen, Sänger. Edited by Gustav Schilling. Speyer: F. C. Neidhard, 1842.

Neill, Edward. Nicolò Paganini. Genoa: De Ferrari, 1990.

Neill, Edward. “Paganini, Nicolò”. In Grove Music Online. Accessed 28 August 2021. https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.40008.

Němcová, Alena. “Jansa, Leopold”. In Grove Music Online. Accessed 15 April 2021. https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.14146.

Opieński, Henryk, ed. Chopin’s Letters. Translated by Ethel Lilian Voynich. New York: Dover, 1931.

Philharmonische Gesellschaft in Laibach. Verzeichnis sämmtlicher wirklichen, und Ehren-Mitglieder der philharmonischen Gesellschaft in Laibach. Ljubljana, 1817. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-ZVRR6XY4.

Pilková, Zdeňka. “Zur Frage der Musiker aus böhmischen Ländern, die im Ausland wirkten (1740–1810)”. In Telemanniana et alia musicologica: Festschrift für Günter Fleischhauer zum 65. Geburtstag, edited by Dieter Gutknecht, Hartmut Krones and Frieder Zschoch, 215–220. Oschersleben: Ziethen, 1995.

Prod’homme, Jacques-Gabriel. Nicolo Paganini: A Biography. New York: Carl Fischer, 1976.

Reichardt, Johann Friedrich. Briefe eines aufmerksamen Reisenden die Musik betreffend. Vol. 2. Frankfurt, 1776.

Rowe, Mark W. Heinrich Wilhelm Ernst: Virtuoso Violinist. London: Routledge, 2016. https://doi.org/10.4324/9781315093048.

Rychnovsky, Ernst. “Heinrich Proch”. Deutsche Arbeit 8, no. 11 (1909): 763–768.

Rutter, John. “Mayseder, Joseph”. In Grove Music Online. Accessed 15 April 2021. https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.18183.

Schwarz, Boris. “Beethoven and the French Violin School”. The Musical Quarterly 44, no. 4 (1858): 431–447. https://doi.org/10.1093/mq/XLIV.4.431.

Schwarz, Boris. “Ernst, Heinrich Wilhelm”. In Grove Music Online. Accessed 15 September 2021. https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.08949.

Slovník naučný. Edited by František Ladislav Rieger. Vol. 1. Prague: Kober a Markgraf, 1860.

Stowell, Robin. “Henryk Wieniawski: ‘The True Successor’ of Nicolò Paganini? A Comparative Assessment of the Two Virtuosos with Particular Reference to Their Caprices”. In Spielpraxis der Saiteninstrumente in der Romantik, edited by Claudio Bacciagaluppi, Roman Brotbeck and Anselm Gerhard, 70–90. Schliengen: Argus, 2011.

Stratton, Stephen Samuel. Nicolo Paganini: His Life and Work. New York: Charles Scribner’s Sons, 1907.

Svoboda, Hedy. “Der Geiger Martin Schlesinger und seine Fäden zu Ludwig van Beethoven und Franz Schubert”. Studien zur Musikwissenschaft 47 (1999): 215–241. https://doi.org/10.2307/41467118.

Tonazzi, Bruno. Paganini a Trieste. Trieste: Lint, 1977.

Vaughn, Joseph Bernard. “Tosca: An Original Arrangement for Violin and Piano”. PhD diss., Florida State University, 2015.

Vyborny, Zdenek. “Paganini as Music Critic”. The Musical Quarterly 46, no. 4 (1960): 468–481. https://doi.org/10.1093/mq/XLVI.4.468.

Weiss, Jernej. Češki glasbeniki v 19. in na začetku 20. stoletja na Slovenskem. Maribor: Litera; Pedagoška fakulteta, 2012.

Zupančič, Maruša. “At the Crossroads of European Violin Heritage: The Migration of Prague Violinists throughout Europe from the Beginning of the Nineteenth Century up to the 1880s”. Hudební věda 55, no. 1 (2018): 5–40.

Zupančič, Maruša. “Impact of Foreign-Born Musicians on Ljubljana’s Musical Life until 1860”. In Music, Arts and Politics: Revolutions and Restorations in Europe and Croatia, 1815–1860, edited by Stanislav Tuksar, 643–677. Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2021.

Žídek, František. Čeští houslisté tří století. Prague: Panton, 1979.

Objavljeno

2022-05-31 — posodobljeno 2022-06-08

Verzije

Kako citirati

Zupančič, M. (2022). Joseph Benesch: pozabljeni violinist s Češkega in posnemovalec Niccolòja Paganinija v okviru srednjeevropske violinske tradicije. De Musica Disserenda, 18(1-2). https://doi.org/10.3986/dmd18.1-2.01 (Original work published 31. maj 2022)

Številka

Rubrike

PRISPEVKI