Glasbeniki in z glasbo povezane osebe v slovenski oklicni knjigi ljubljanske stolne župnije iz let 1737–1759

  • Boris Golec
Ključne besede: glasbeniki, oklici, Ljubljana, slovenska terminologija, glasbeni poklici, Filip Jakob Repež

Povzetek

Oklicna knjiga ljubljanske stolne župnije (1737–1759) je posebnost zaradi jezika, saj je bila vodena v slovenščini in kot takšna prikazuje slovensko glasbeno terminologijo svojega časa. Med vpisi oklicev se jih 19 nanaša na glasbenike oziroma z glasbo povezane osebe. Od znanih osebnosti je najti Filipa Jakoba Repeža, organista, pesnika in skladatelja iz Starega trga pri Ložu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Boris Golec

Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana

Literatura

Celovec, Archiv der Diözese Gurk (ADG), Pfarrarchiv (PA) Villach–Heiligenkreuz, Trauungsbuch 1740–1794; Pfarrarchiv Villach–St. Martin; Pfarrarchiv Villach–St. Nikolai, Trauungsbuch 1624–1769.

Ljubljana, Nadškofijski arhiv Ljubljana (NŠAL), Župnijski arhiv (ŽA) Ljubljana – sv. Nikolaj, Matične knjige, P 1718–1745, P 1745–1770; Razne knjige, šk. 30.

Maribor, Nadškofijski arhiv Maribor (NŠAM), Matične knjige, Braslovče, poročna matična knjiga 1708–1771.

Ahačič, Kozma, Andreja Legan Ravnikar, Majda Merše, Jožica Narat in France Novak. Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. https://doi.org/10.3986/9789610503873.

Allmer, Gottfried, in Monika Kornberger. »Gatto, Familie«. V: Oesterreichisches Musiklexikon online. Obiskano 3. maja 2021. https://www.musiklexikon.ac.at.

Ambrožič, Matjaž. Zvonarstvo na Slovenskem. Acta ecclesiastica Sloveniae 15. Ljubljana: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 1993.

Florijančič pl. Grienfeld, Janez Dizma. Deželopisna karta vojvodine Kranjske. Ljubljana: 1744. Faksimilirana izdaja. Monumenta Slovenica 6. Ljubljana: Slovenska knjiga, 1994.

Golec, Boris. »Najzgodnejše omembe umetnikov v slovenskem jeziku: ljubljanska oklicna knjiga 1737–1759 kot vir za slovensko umetnostno zgodovino«. Acta historiae artis Slovenica 25, št. 1 (2020): 63–79. https://doi.org/10.3986/ahas.25.1.03.

Golec, Boris. »Slovenica iz prve polovice 18. stoletja v metliški matici in ljubljanski oklicni knjigi«. Arhivi: glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije 22, št. 1–2 (1999): 133–158.

Golec, Boris. »Šolniki in slovensko uradovalno pismenstvo do srede 19. stoletja«. Šolska kronika 26, št. 1–2 (2017): 90–106.

Höfler, Janez. Glasbena umetnost pozne renesanse in baroka na Slovenskem. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1978.

Kebe, Janez. Loška dolina z Babnim Poljem: zgodovina župnij Stari trg pri Ložu in Babno Polje. Ljubljana: Družina, 1996.

Slovenski biografski leksikon. Uredil Alfonz Gspan. Zv. 3. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960–1971.

Objavljeno
2021-09-06
Kako citirati
1.
Golec B. Glasbeniki in z glasbo povezane osebe v slovenski oklicni knjigi ljubljanske stolne župnije iz let 1737–1759. DMD [Internet]. 6. september 2021. [citirano 22. januar 2022.];17(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/10393
Rubrike
PRISPEVKI