Vizualna propaganda Stadlerjevih ekumenskih prizadevanj v freskah Ivane Kobilce

  • Mateja Maučec
Ključne besede: ekumenizem, Josip Stadler, stensko slikarstvo, Ivana Kobilca, vizualna propaganda, Bosna in Hercegovina

Povzetek

Članek se ukvarja z likovnim prispevkom slovenske slikarke Ivane Kobilce v sarajevski semeniški cerkvi sv. Cirila in Metoda. Poslikava dela cerkve je bila med prvimi naročili, ki jih je umetnica pridobila v Sarajevu, ter po obsegu tudi njeno največje delo. Umetnica je poslikala del kupole, severni steni obeh krakov transepta in štiri tonde, dva na pevskem koru ter dva na stranskih emporah. Za freske, ki združujejo jezuitsko in ekumensko ikonografijo, je ikonografski program sestavil prvi sarajevski nadškof dr. Josip Stadler, freske pa so priča njegovih neuresničenih cerkveno-političnih ambicij po združitvi vzhodne in zahodne Cerkve.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Mateja Maučec

Bratov Učakar 118
SI-1000 Ljubljana

Objavljeno
2021-01-18
Kako citirati
1.
MaučecM. Vizualna propaganda Stadlerjevih ekumenskih prizadevanj v freskah Ivane Kobilce. +386 1 425 78 00 [Internet]. 18. januar 2021. [citirano 23. julij 2021.];26(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/9521
Rubrike
Articles