Vizualna propaganda med prvo svetovno vojno na ozemlju Slovenije: vplivi in posebnosti

  • Barbara Vodopivec
Ključne besede: vizualna propaganda, vojni tiskovni urad, KPQ, umetniška skupina, Ivan Vavpotič, Friederich Gornik, zbirka Vojska v slikah, vojne razglednice

Povzetek

Prispevek se osredotoča na vprašanja, kakšna je bila podoba vizualne propagande na slovenskih tleh v času prve svetovne vojne, od kod so prihajali vplivi in ali ta podoba odslikava določene regionalne posebnosti. Avtorica analizira delovanje osrednjega avstroogrskega vojnega tiskovnega urada (Kriegspressequartier, KPQ) ter njemu podrejenih umetniške (Kunstgruppe) in propagandne skupine (Propagandagruppe). V osredje postavlja njihov vpliv na slovenski prostor, kot se kaže na podlagi medvojnih umetniških razstav, delovanja vojnih slikarjev in mehanizmov produkcije vsebin za množične tiske. Na podlagi arhivskega gradiva razkriva nekatere še neznane podrobnosti delovanja kiparja Fri- edricha Gornika (1877–1943) in slikarja Ivana Vavpotiča (1877‒1943) kot vojnih umetnikov in predstavlja del Vavpotičevega do sedaj pri nas neznanega vojnega opusa, ki ga hrani Vojni muzej na Dunaju. V nadaljevanju so analizirani likovni motivi in tematike zbirke razglednic Vojska v slikah, ki je izhajala na Slovenskem, pri čemer avtorica posebno pozornost posveča iskanju vplivov in opredelitvi posebnosti, ki jih lahko vežemo na slovenski prostor.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Barbara Vodopivec

ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana

Objavljeno
2020-12-08
Kako citirati
1.
Vodopivec B. Vizualna propaganda med prvo svetovno vojno na ozemlju Slovenije: vplivi in posebnosti. +386 1 425 78 00 [Internet]. 8. december 2020. [citirano 17. januar 2021.];25(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/9387
Rubrike
Articles