Opažanja o raziskavah baroka v kontekstu umetnostne zgodovine v socialistični Poljski

  • Agnieszka Zabłocka-Kos
Ključne besede: poljska umetnostna zgodovina, marksizem-leninizem, zgodovina umetnostne zgodovine, baročna umetnost in arhitektura, 1945–1980

Povzetek

Članek analizira periodizacijo poljskih umetnostno- zgodovinskih raziskav od leta 1945 do osemdesetih let 20. stoletja. Ukvarja se z njenimi področji in temami, protagonisti in institucijami, kot tudi z okoli leta 1950 na novo definiranimi odgovornostmi umetnostne zgodovine. V tem kontekstu se loteva vprašanja, v kolikšni meri je mogoče poljsko raziskovanje baroka v tem času imenovati “marksistično”.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Agnieszka Zabłocka-Kos

Instytut Historii Sztuki
Uniwersytet Wrocławski
Ul. Szewska 36
PL 50 139 Wrocław

Objavljeno
2020-07-02
Kako citirati
1.
Zabłocka-KosA. Opažanja o raziskavah baroka v kontekstu umetnostne zgodovine v socialistični Poljski. +386 1 425 78 00 [Internet]. 2. julij 2020. [citirano 17. januar 2021.];25(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/8824
Rubrike
Articles