Umetnostno naročništvo slovanskih in albanskih bratovščin v Markah. Propagiranje »nacionalnih« svetnikov v Pesaru

  • Giuseppe Capriotti Dipartimento di Scienze della Formazione dei Beni Culturali e del Turismo Università degli Studi di Macerata Contrada Vallebona, Piazzale Bertelli, 1 IT-62100 Macerata
Ključne besede: Schiavoni, Albanci, protonacionalna identiteta, sv. Veneranda, sv. Hieronim, Pesaro, bratovščina, balkanske študije, Gian Giacomo Pandolfi

Povzetek

Skupine Slovanov (Schiavoni) in Albancev so se od 15. stoletja dalje iz različnih razlogov preseljevale z vzhodne obale Jadrana v Marke. Te »nezaželene manjšine« so se v boju proti nezaupanju in predsodkom pogosto združevale v bratovščine (dobro dokumentirane od Pesara do Ascoli Picena), ki so spodbujale vključevanje svojih članov v civilno in versko življenje v novi domovini. Članek se na primeru Pesara osredotoča na umetnostno naročništvo teh bratovščin, ki so spodbujale kult posebnih svetnikov. Slovanska bratovščina je v Pesaru dokumentirana od leta 1477. Njeno kapelo je krasila freska iz zgodnjega 16. stoletja, ki med drugim kaže zavetnika Ilircev, sv. Hieronima. Po drugi strani predstavlja edini dokaz o kolektivni albanski identiteti v Pesaru freska sv. Venerande iz 15. stoletja, ohranjena v cerkvi v bližnji vasi Santa Veneranda; gre za balkansko svetnico, ki so jo Albanci v Markah zelo častili.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2019-03-09
Kako citirati
CapriottiG. (2019). Umetnostno naročništvo slovanskih in albanskih bratovščin v Markah. Propagiranje »nacionalnih« svetnikov v Pesaru. Acta Historiae Artis Slovenica, 23(2). https://doi.org/10.3986/ahas.v23i2.7330
Rubrike
Articles