Umetnostno naročništvo slovanskih in albanskih bratovščin v Markah. Propagiranje »nacionalnih« svetnikov v Pesaru

Giuseppe Capriotti

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.v23i2.7330

Povzetek

Skupine Slovanov (Schiavoni) in Albancev so se od 15. stoletja dalje iz različnih razlogov preseljevale z vzhodne obale Jadrana v Marke. Te »nezaželene manjšine« so se v boju proti nezaupanju in predsodkom pogosto združevale v bratovščine (dobro dokumentirane od Pesara do Ascoli Picena), ki so spodbujale vključevanje svojih članov v civilno in versko življenje v novi domovini. Članek se na primeru Pesara osredotoča na umetnostno naročništvo teh bratovščin, ki so spodbujale kult posebnih svetnikov. Slovanska bratovščina je v Pesaru dokumentirana od leta 1477. Njeno kapelo je krasila freska iz zgodnjega 16. stoletja, ki med drugim kaže zavetnika Ilircev, sv. Hieronima. Po drugi strani predstavlja edini dokaz o kolektivni albanski identiteti v Pesaru freska sv. Venerande iz 15. stoletja, ohranjena v cerkvi v bližnji vasi Santa Veneranda; gre za balkansko svetnico, ki so jo Albanci v Markah zelo častili.

Ključne besede

Schiavoni; Albanci; protonacionalna identiteta; sv. Veneranda; sv. Hieronim; Pesaro; bratovščina; balkanske študije; Gian Giacomo Pandolfi

Celotno besedilo:

PDF (English)

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.v23i2.7330

Acta historiae artis Slovenica je indeksirana v mednarodnih bibliografskih bazah Scopus, ERIH PLUS, EBSCO Publishing, FRANCIS, BHA (Bibliography of the History of Art), IBZ.