Postavke Cankarjevega »razvoja stila« v razmerju do Dvořákove »zgodovine duha«

Avtorji

  • Rebeka Vidrih

DOI:

https://doi.org/10.3986/ahas.27.2.06

Ključne besede:

Izidor Cankar, Max Dvořák, zgodovina duha, Geistesgeschichte, dunajska umetnostnozgodovinska šola

Povzetek

Izidor Cankar je svoj »razvoj stila«, monumentalno Zgodovino likovne umetnosti v Zahodni Evropi od starokrščanske dobe do začetkov baročne umetnosti, napisal na podlagi svoje »sistematike stila«, že razgrnjene v Uvodu v umevanje likovne umetnosti. Sistematika stila. Svojega profesorja na dunajski univerzi Maxa Dvořáka v Uvodu ni omenil, čeprav je očitno, da je prevzel njegovo terminološko nasprotje med idealizmom in naturalizmom; zato pa je Dvořáka jasno izpostavil kot svoj metodološki vzor v predgovoru k Zgodovini. V prispevku primerjamo Cankarjev razvojno-zgodovinski pregled umetniške ustvarjalnosti z Dvořákovo predstavo o poteku zgodovine umetnosti, kakor jo je mogoče razbrati iz njegovih posameznih spisov, ter ugotovimo, da sta si sorodna ne le v izrazoslovju, temveč tudi v vsebini, v temeljnem prepričanju, da je umetnostna zgodovina v bistvu »zgodovina duha« (Geistesgeschichte).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Rebeka Vidrih

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za umetnostno zgodovino
Aškerčeva cesta 2
SI-1000 Ljubljana

Literatura

AURENHAMMER, Hans, Max Dvořák, Tintoretto und die Moderne. Kunstgeschichte „vom Standpunkt unserer Kunstentwicklung” betrachtet, Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, 49, 1996, str. 9–39.

AURENHAMMER, Hans, Max Dvořák (1874–1921). Von der historischen Quellenkritik zur Kunstgeschichte als Geistesgeschichte, Österreichische Historiker. Lebenslaufe und Karrieren 1900–1945 (ur. Karel Hruza), 2, Wien-Weimar-Köln 2012, str. 169–200.

AURENHAMMER, Hans, Inventing “Mannerist Expressionism”: Max Dvořák and the History of Art as History of the Spirit, The Expressionist Turn in Art History. A Critical Anthology (ur. Kimberly A. Smith), Farnham-Burlington 2014, str. 187–208.

BAKOŠ, Ján, Max Dvořák – a Neglected Re-Visionist, Wiener Schule. Erinnerung und Perspektiven (ur. Maria Theisen), Wien-Weimar-Köln 2004 (= Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, 53), str. 55–71.

BENESCH, Otto, Max Dvořák. Ein Versuch zur Geschichte der historischen Geisteswissenschaften, Repertorium für Kunstwissenschaft, 44, 1924, str. 159–197.

BREJC, Tomaž, Assunta, Izidor Cankar in moderna umetnostna zgodovina, Sodobnost, 36/6–7, 1988, str. 669–677.

BREJC, Tomaž, Pro et Contra. Osemdesetletnica znamenite knjižice, Umetnostna kronika, 13, 2006, str. 10–31.

BREJC, Tomaž, Terminologija Izidorja Cankarja. Geneza štirih pojmov: umetnina kot organizem, umetnostno hotenje, forma in stil, Umetnostna kronika, 20, 2008, str. 2–25.

CANKAR, Izidor, Uvod v umevanje likovne umetnosti. Sistematika stila, Ljubljana 1926.

CANKAR, Izidor, Zgodovina likovne umetnosti v Zahodni Evropi. 1: Razvoj stila v starokrščanski dobi in zgodnjem srednjem veku. Od početkov krščanske umetnosti do l. 1000, Ljubljana 1926 (reprint Ljubljana 1992).

CANKAR, Izidor, Zgodovina likovne umetnosti v Zahodni Evropi. 2: Razvoj stila v visokem in poznem srednjem veku. Od leta 1000 do leta 1400, Ljubljana 1931 (reprint Ljubljana 1992).

CANKAR, Izidor, Zgodovina likovne umetnosti v Zahodni Evropi. 3: Razvoj stila v dobi renesanse. Od leta 1400 do leta 1564, Ljubljana 1936 (reprint Ljubljana 1992).

DVOŘÁK, Max, Idealismus und Naturalismus in der gotischen Skulptur und Malerei, v: Max Dvořák, Kunstgeschichte als Geistesgeschichte. Studien zur abendländischen Kunstentwicklung, München 1924 (reprint Berlin 1995), str. 41–147.

DVOŘÁK, Max, Kunstgeschichte als Geistesgeschichte. Studien zur abendländischen Kunstentwicklung, München 1924 (reprint Berlin 1995).

DVOŘÁK, Max, Pieter Bruegel der Ältere, v: Max Dvořák, Kunstgeschichte als Geistesgeschichte. Studien zur abendländischen Kunstentwicklung, München 1924 (reprint Berlin 1995), str. 217–257.

DVOŘÁK, Max, Schongauer und die Niederländische Malerei, v: Max Dvořák, Kunstgeschichte als Geistesgeschichte. Studien zur abendländischen Kunstentwicklung, München 1924 (reprint Berlin 1995), str. 149–189.

DVOŘÁK, Max, Das Rätsel der Kunst der Brüder van Eyck. Mit einem Anhang über die Anfänge der holländischen Malerei, München 1925.

DVOŘÁK, Max, Geschichte der Italienischen Kunst im Zeitalter der Renaissance. 1: Das 14. und 15. Jahrhundert, München 1927.

DVOŘÁK, Max, Geschichte der Italienischen Kunst im Zeitalter der Renaissance. 2: Das 16. Jahrhundert, München 1928.

DVOŘÁK, Max, Gesammelte Aufsätze zur Kunstgeschichte, München 1929.

DVOŘÁK, Max, Die Illuminatoren des Johann von Neumarkt, v: Max Dvořák, Gesammelte Aufsätze zur Kunstgeschichte, München 1929, str. 74–207.

DVOŘÁK, Max, Idealismus und Realismus in der Kunst der Neuzeit. Die Entwicklung der modernen Landschaftsmalerei. Akademische Vorlesungen aus dem Archiv des Kunsthistorischen Instituts der Universität Wien, Alfter 1994.

MARCHI, Riccardo, Max Dvořák e la storia dell’arte come parte della Geistesgeschichte, v: Max Dvořák, Idealismo e naturalismo nella scultura e nella pittura gotica (ur. Riccardo Marchi), Milano 2003, str. 107–197.

MIKUŽ, Stane, Izidor Cankar. Zgodovina likovne umetnosti v zahodni Evropi, Zbornik za umetnostno zgodovino, 14, 1936/1937, str. 73–78.

NEUMANN, Jaromír, Das Werk Max Dvořáks und die Gegenwart, Acta Historiae Artium, 8/3–4, 1962, str. 177–213.

OSET, Željko, Vogalni kamni kulturnih ustanov, v: Alenka Puhar, Izidor Cankar. Mojster dobro zasukanih stavkov. Življenje in delo Izidorja Cankarja 1886–1958, Ljubljana 2016, str. 187–203.

ROSENAUER, Arthur, Nachwort. Max Dvořák – Kunstgeschichte als Geistesgeschichte, v: Max Dvořák, Kunstgeschichte als Geistesgeschichte. Studien zur abendländischen Kunstentwicklung, München 1924 (reprint Berlin 1995), str. 277–283.

SCHWARZER, Mitchell, Cosmopolitan Difference in Max Dvořák’s Art Historiography, The Art Bulletin, 74/4, 1992, str. 669–678.

SMOLEJ, Tone, Dunajska študijska leta Moleta, Steleta in Cankarja, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. 48, 2012, str. 177–196.

STELE, France, Izidor Cankar, utemeljitelj ljubljanske umetnostno zgodovinske šole, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. 4, 1957, str. 9–30.

STELE, France, Izidor Cankar, v: Izidor Cankar, Uvod v umevanje likovne umetnosti. Sistematika stila, Ljubljana 19592, str. 231–277.

STELE, France, Slovenska umetnostna zgodovina po l. 1920, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. 8, 1970, str. 27–44.

VIDRIH, Rebeka, Institucionalizacija umetnostnozgodovinske vede in formalizem kot njena prva paradigma, Philological Studies, 1, 2009, str. 1–11.

VIDRIH, Rebeka, The Scope and Ambition of Izidor Cankar’s ‘Systematics of Style’, Journal of Art Historiography, 22, 2020, str. 1–31.

VIDRIH, Rebeka, Kategorije Cankarjeve »sistematike stila« v razmerju do Wickhoffovih, Rieglovih in Wölfflinovih svetovnonazorskih in slogovnih pojmov, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. (v tisku).

WILDE, Johannes, SWOBODA, Karl Maria, Vorwort der Herausgeber, v: Max Dvořák, Kunstgeschichte als Geistesgeschichte. Studien zur abendländischen Kunstentwicklung, München 1924 (reprint Berlin 1995), str. ix–xii.

Prenosi

Objavljeno

2022-10-01

Kako citirati

Vidrih, R. (2022). Postavke Cankarjevega »razvoja stila« v razmerju do Dvořákove »zgodovine duha«. Acta Historiae Artis Slovenica, 27(2). https://doi.org/10.3986/ahas.27.2.06

Številka

Rubrike

Articles