Nekaj drobcev o Kobilčini sliki Madona gospe Souvan v kontekstu naročništva in razstavljanja

Avtorji

  • Beti Žerovc

DOI:

https://doi.org/10.3986/ahas.27.2.05

Ključne besede:

Ivana Kobilca, razstavljanje likovne umetnosti na Slovenskem, naročništvo, sakralna umetnost, Madona gospe Souvan

Povzetek

Članek predstavlja podobo Madona gospe Souvan, ki jo je Ivana Kobilca naslikala za zasebno naročnico. Sliko, o kateri si je slikarka natančno dopisovala s svojo družino, časovno umesti v prve mesece leta 1900. Članek obravnava Kobilčin način ustvarjanja slike, stik s konkretnimi naročniki – Uršulo Souvan in njeno družino – in slikarkine zadržke ob potencialnem razstavljanju slike na drugi razstavi Slovenskega umetniškega društva v Ljubljani leta 1902. Obravnava slike Madona gospe Souvan, ki sicer ni pomembnejše Kobilčino delo, nam pomaga bolje razumeti slikarkin odnos do naročnikov in do razstavljanja v domači Ljubljani.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Beti Žerovc

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za umetnostno zgodovino
Aškerčeva cesta 2
SI-1000 Ljubljana

Literatura

Ab nach München. Künstlerinnen um 1900 (ur. Antonia Voit), Münchener Stadtmuseum, München 2014.

ANDREJKA, Rudolf, Souvan, Slovenski biografski leksikon, 3/10 (ur. Alfonz Gspan), Ljubljana 1967, str. 411–413.

BAGGERMAN, Arianne, DEKKER, Rudolf, Jacques Presser, Egodocuments and the Personal Turn in the Historiography, European Journal of Life Writing, 7, 2018, str. 90–110.

BOURDIEU, Pierre, Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste, Cambridge 1984.

BOURDIEU, Pierre, The Rules of Art. Genesis and Structure of the Literary Field, Cambridge 1996.

BREJC, Tomaž, Realizem, impresionizem, postimpresionizem, Ljubljana 2006.

BREJC, Tomaž, Impresionizem in kritika, Slovenski impresionisti in njihov čas 1890–1920, Narodna galerija, Ljubljana 2013, str. 58–80.

DAMJANOVIĆ, Dragan, Arhitekt Josip Vancaš i katedrala s biskupskim sklopom u Đakovu, Scrinia Slavonica, 8/1, 2008, str. 174–188.

DEBEVEC, Josip, Jeglič, Anton Bonaventura, Slovenski biografski leksikon, 1/3 (ur. Izidor Cankar, Franc Ksaver Lukman), Ljubljana 1967, str. 390–392.

DESEYVE, Yvette, Der Künstlerinnen-Verein München e.V. und seine Damen-Akademie. Eine Studie zur Ausbildungssituation von Künstlerinnen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, München 2005.

JAKOPIČ, Rihard, Slovenija se klanja Ljubljani, Ljubljanski zvon, 4/23, 1903, str. 252–253. KOMELJ, Milček, Katalog razstavljenih del, Ivan Vavpotič (1877–1943), Narodna galerija, Ljubljana 1987, str. 79–101.

KRŠNJAVI, Iso, Gemaelde Ausstellung, Agramer Zeitung, 44/45, 22. 2. 1890, s. p. (zaglavje »Kunst, Literatur«).

MARTIN-NEUTE, Émilie, La grammaire du religieux dans la peinture parisienne en 1900: Quand le céleste rencontre le terrestre, Les Religions du XIXe siècle. Actes du IVe Congrès de la Société des études romantiques et dix-neuviémistes, Paris 2009, https://serd.hypotheses.org/files/2018/08/EmilieMartin-Neute.pdf.

MAUČEC, Mateja, Ivana Kobilca v Sarajevu (1897–1905), Ivana Kobilca 1861–1926. »Slikarija je vendar nekaj lepega ...«, Narodna galerija, Ljubljana 2018, str. 171–197.

MAUČEC, Mateja, Vizualna propaganda Stadlerjevih ekumenskih prizadevanj v freskah Ivane Kobilce, Acta historiae artis Slovenica, 26/1, 2021, str. 113–131.

MENAŠE, Lev, Marija v slovenski umetnosti. Ikonologija slovenske marijanske umetnosti od začetkov do prve svetovne vojne, Celje 1994.

MENAŠE, Ljerka, Umetniški razvoj Ivane Kobilce, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. 2, 1952, str. 115–164.

“München leuchtete”. Karl Caspar und die Erneuerung christlicher Kunst in München um 1900 (ur. Peter-Klaus Schuster), Staatsgalerie moderner Kunst im Haus der Kunst, München 1984.

SCHUSTER, Peter-Klaus, Religiöses bei Hanfstaengl, “München leuchtete”. Karl Caspar und die Erneuerung christlicher Kunst in München um 1900 (ur. Peter-Klaus Schuster), Staatsgalerie moderner Kunst im Haus der Kunst, München 1984, str. 90–103.

STRLE, Urška, ŽEROVC, Beti, Ivana Kobilca in družbena omrežja (v tisku).

TAVČAR, Lidija, Videla sem svet in življenje. Ob 90. obletnici smrti Ivane Kobilca (1861–1926), Podbrezje 2016 (Znameniti Podbrežani).

VALANT, Miha, ŽEROVC, Beti, Društva za likovno umetnost na Kranjskem v obdobju od 1848 do 1918, Likovne besede. Revija za likovno umetnost, 113, 2019, str. 4–13.

VRHUNC, Polonca, Katalog razstavljenih del, Ivana Kobilca (1861–1926), Narodna galerija, Ljubljana 1979, str. 115–289.

VRHUNC, Polonca, Življenje in delo Ivane Kobilce, Ivana Kobilca (1861–1926), Narodna galerija, Ljubljana 1979, str. 13–29.

VURNIK, Stanko, Ivana Kobilca. Spomini, Zbornik za umetnostno zgodovino, 3/3–4, 1923, str. 100–112.

VURNIK, Stanko, Ferdo Vesel. Spomini, Zbornik za umetnostno zgodovino, 4/2, 1924, str. 57–74.

ŽEROVC, Beti, Rihard Jakopič – umetnik in strateg, Ljubljana 2002.

ŽEROVC, Beti, Predlog drugačne časovne umestitve nekaterih del Mateja Sternena, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. 46, 2010, str. 123–162.

ŽEROVC, Beti, Slovenski impresionisti, Ljubljana 2012.

ŽEROVC, Beti, Ivana Kobilca and Her Painting for the Ljubljana Town Hall, Slovenia Bows to Ljubljana, in the Context of Women’s Painting in the Late Nineteenth Century, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 37, 2013, str. 167–178.

ŽEROVC, Beti, The Exhibition of Ivana Kobilca in Zagreb in 1890, Peristil, 57/1, 2014, str. 147–158.

ŽEROVC, Beti, Ivana Kobilca – a Career in the Context of Nineteenth-Century Women’s Painting, Biuletyn Historii Sztuki, 76/3, 2014, str. 509–534.

Prenosi

Objavljeno

2022-10-01

Kako citirati

Žerovc B. (2022). Nekaj drobcev o Kobilčini sliki Madona gospe Souvan v kontekstu naročništva in razstavljanja. Acta Historiae Artis Slovenica, 27(2). https://doi.org/10.3986/ahas.27.2.05

Številka

Rubrike

Articles