Slovenia as the Natural Park of Europe? Territorial Impact Assessment in the Case of Natura 2000

  • Naja Marot
  • Špela Kolarič
  • Mojca Golobič
Keywords: territorial impact assessment, Habitat Directive, Natura 2000, regional development

Abstract

The implementation of Natura 2000 is causing difficulties in the EU’s Member States, including Slovenia. In addition to the positive environmental it also results in the negative economic, social, and governance-administrative effects. To prevent similar quandaries in adopting and implementing EU policies, the project ESPON EATIA developed a participatory process for the territorial impact assessment. Testing the Habitat Directive has shown that in addition to the positive effects regarding the conservation of biodiversity, the directive represents a major obstacle for the economy and the delivery of investments. At the same time it represents the potential of the area for tourism and opportunity for the development of new industries. The regulation contributes to a better quality of life, but also extends the spatial planning procedures and conflicts between investors and the local community. This approach has proven to be an appropriate medium for the exchange of experiences of various stakeholders who are involved in either the preparation or the implementation of the rules and as the proper tool for the global assessment of the effects of selected EU regulation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alphandéry, P., Fortier, A. 2001: Can a territorial policy be based on science alone? The system for creating the Natura 2000 network in France. Sociologia Ruralis 41-3. Malden. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1467-9523.00185

Atkinson, S. F., Bhatia, S., Schoolmaster, F.S., Waller, W. T. 2000: Treatment of biodiversity impacts in a sample of US environmental impact statements. Impact Assessment Project Appraisal 18-4. Guildford.

Bizjak, I. 2012: Izboljšanje javne participacije pri prostorskem načrtovanju s pomočjo orodij spleta 2.0. Urbani izziv 23-1. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.5379/urbani-izziv-2012-23-01-004

Bryan, S. 2012: Contested boundaries, contested places: The Natura 2000 network in Ireland. Journal of Rural Studies 28-1. Oxford, New York. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2011.09.002

Camagni, R. 2006: Territorial Impact Assessment – TIA: a methodological proposal. Italian Journal of Regional Science (Scienze Regionali) 5-2. Milano.

Castro, P., Mouro, C. 2011: Psycho-Social Processes in Dealing with Legal Innovation in the Community: Insights from Biodiversity Conservation. American Journal of Community Psychology 47-3-4. Dordrecht. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10464-010-9391-0

Cooper, LM., Sheate, W. R. 2002: Cumulative effects assessment: a review of UK environmental impact statements. Environmental Impact Assessment Review 22-4. New York. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-9255(02)00010-0

Commission of The European Communities 1999: European Spatial Development Perspective – Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the EU Committee on Spatial Development. Brussels.

Commission of The European Communities 2001: White paper on European governance, COM(2001) 428 final. Brussels.

Council directive of 2 April 1979 on the conservation of wild birds (79/409/EEC). 1979. Brussels.

Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. 1992. Brussels.

Dimitrakopoulos, P. G., Memtsas, D., Troumbis, Y. A. 2004: Questioning the effectivness of Natura 2000 Special Areas of Conservation strategy: the case of Crete. Global Ecology and Biogeography 13-3. Oxford. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1466-822X.2004.00086.x

Durnik, M. 2012: Evaluation of public participation in environmental assessment policies: The case of Slovenia and Canada. Acta Geographica Slovenica 52-2. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS52203

ESPON 2010: ESPON TIPTAP project - Territorial Impact Package for Transport and Agricultural Policies. ESPON. Luxembourg.

ESPON ARTS 2011: ESPON ARTS Assessment of Regional and Territorial Sensitivity. Draft final report. ESPON & ÖIR, BEST, OTB, PBL. Luxembourg.

European Commission 2012: Natura barometer. Internet: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/docs/sci.pdf (9. 11. 2012).

Evers, D., Tennekes, J., Borsboom, J., Heiligenberg, H. vd., Thissen, M. 2009: Territorial Impact Assessment of Territorial Cohesion, Netherlands Environmental Assessment Agency. The Hague.

Fischer, T. B. et al. 2012: ESPON EATIA. ESPON and Territorial Impact Assessment. Final Report, University of Liverpool. Liverpool.

Golobič, M. 2006: Vzvodi uveljavaljanja interesov v konfliktu med lokalno in širšo skupnostjo; Primer umeščanja vetrnih elektrarn. In: Problemi in pristopi pri umeščanju naložb v lokalna okolja. Dejavniki presoje in pristopi pri umeščanju naložb. Ljubljana.

Golobič, M., Marot, N. 2011: Territorial Impact Assessment: Integrating territorial aspects in sectoral policies. Evaluation and Programme Planning 34-3. New York. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2011.02.009

International Association of Impact Assessment 2005: Biodiversity in Impact Assessment. IAIA, Special Publication Series, July 2005, 3.

Jaksetič, D. 2012: Smo edini, ki po letu 2004 območja Natura 2000 nismo povečali. Intervju z Darijem Krajčičem. DELO, Sobotna priloga 29. 9. 2012. Ljubljana.

Kolarič, Š. 2010: Nadomestni habitati kot omilitveni ali izravnalni ukrep varstva narave pri posegih v prostor. Diplomsko delo. Ljubljana.

Kryžanovski, A. 2006: Uporaba orodij presoje vplivov na okolje v kontekstu eksternalij – primer investicij v hidroenergetiki. In: Problemi in pristopi pri umeščanju naložb v lokalna okolja. Dejavniki presoje in pristopi pri umeščanju naložb. Ljubljana.

Maes, J., Paracchinim M.I., Zulian, G., Dunbar, M.B., Alkemade, R. 2012: Synergies and trade-offs between ecosystem service supply, biodiversity, and habitat conservation status in Europe. Biological conservation 155 (2012). Barking. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2012.06.016

Maiorano, L., Falcucci, A., Graton, O.E., Boitani, L. 2007: Contribution of the Natura 2000 Network to Biodiversity Conservation in Italy. Conservation Biology 21-6. Malden. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/J.1523-1739.2007.00831.x

Marušič, J. 2006: Normativnost – omejevanje konstrukta javnega dialoga. In: Problemi in pristopi pri umeščanju naložb v lokalna okolja. Dejavniki presoje in pristopi pri umeščanju naložb. Ljubljana.

Mrak, I. 2008: Small Size Protected Areas – Development Potentials of Slovenia. Hrvatski geografski vestnik 70-1. Zagreb.

Naravovarstveni atlas/Nature conservation atlas. 2011. Internet: http://www.naravovarstveni-atlas.si/ISN2KJ/ (3. 12. 2011).

Nijkamp, P., Vreeker, R. 2000: Sustainability assessment of development scenarios: methodology and application to Thailand. Ecological Economics 33-1. New York.

Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo Mesto. Official Gazette of the Republic of Slovenia 101/09, 2009. Ljubljana.

Poboljšaj, K. 1997: Ali je presoja vplivov na okolje (PVO) dovolj učinkovito orodje za varstvo narave. In: Presoja vplivov na okolje kot načrtovalsko orodje za varstvo okolja. Zbornik 4. Letnega srečanja Društva krajinskih arhitektov Slovenije. Ljubljana.

Pullin, A., S., Báldi, A., Emre Can, O., Dieterich, M., Kati, V., Livoreil, B., Lövei, G., Mihók, B., Nevin, O., Selva, N., Sousa-Pinto, I. 2009: Conservation Foucs on Europe: Major conservation Policy issues That Need to Be Informed by Conservation Science. Conservation Biology 23-4. Malden. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1523-1739.2009.01283.x

ROG, Raumordnungsgesetz 2008: Internet: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/rog_2008/gesamt.pdf (6. 9. 2012).

Slabe, Erker, R., Hlad, B., Juvančič, L. 2003: Biotska raznovrstnost kot vir ekonomskega razvoja: CRP – št. projekta V5-0729-02 : končno poročilo. Inštitut za ekonomska raziskovanja. Ljubljana.

Söderman, T. 2009: Natura 2000 appropriate assessment: Shortcomings and improvements in Finish practise. Environmental Impact Assessment Review 29. New York. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/J.EIAR.2008.04.001

Statistical Office of the Republic of Slovenia (SORS) 2011: Statistical data on regions. Internet: http://www.stat.si/eng/index.asp (8. 8. 2011).

Stoll-Kleeman, S. 2001a: Opposition to the designation of protected areas in Germany. Journal of Environmental Planning and Management 44-1. Abingdon. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09640560123606

Stoll-Kleeman, S. 2001b: Reconciling opposition to protected areas management in Europe: the German experience. Environment: Science and Policy for Sustainable Development 43-5. Philadelphia. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00139150109605145

Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2004: Ministrstvo za okolje in prostor. Urad za prostorsko planiranje. Ljubljana.

Teritorrial Agenda of the European Union 2020. Towards an Inclusive, Smart and Sustainable Europe of Diverse Regions 2011: Informal Ministerial Meeting of Ministers responsible for Spatial Planning and Territorial Development. Gödöllö.

Treweek J, Therivel R, Thompson S, Slater S. 2005: Principles for the use of strategic environmental assessment as a tool for promoting the conservation and sustainable use of biodiversity. J Environ Plan Manag 7-2. Abingdon. DOI: http://dx.doi.org/10.1142/S1464333205002043

Van Ravesteyn, N., Evers, D. 2004: Unseen Europe. A survey of EU politics and its impacts on spatial development in The Netherlands. NAi Publishers, Netherlands Institute for Spatial Research Rotterdam. The Hague.

Vovk Korže, A., Sajovic, A. 2009: Območja Nature 2000 kot razvojna priložnost. Geografski obzornik 56-4. Ljubljana.

Wood, G., Glasson, J., Becker, J. 2006: EIA scoping in England and Wales: practitioner approaches, perspectives and constraints. Environmental Impact Assessment Review 26-3. New York. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.eiar.2005.02.001

Zielinska, A. 2009: Abilities of running an economic activity on protected areas. Economic & Sociology 2-2. Cambridge.

Zonneveld, W., Waterhout B. 2009: EU Territorial Impact Assessment: Under what conditions?, Paper prepared for the 49th European Congress of the Regional Science Association, 25th-29th August 2009, Lodz. Internet: repository.tudelft.nl/assets/uuid...148a.../247133.pdf (5. 8. 2012).

Published
2013-12-15
How to Cite
1.
Marot N, Kolarič Špela, Golobič M. Slovenia as the Natural Park of Europe? Territorial Impact Assessment in the Case of Natura 2000. AGS [Internet]. 2013Dec.15 [cited 2021Oct.17];53(1):91-116. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/1369