Kolektivna izkušnja prebežništva in drugih oblik izseljevanja mladih po drugi svetovni vojni v pisnih, ustnih in drugih avto/biografskih virih

  • Mirjam Milharčič Hladnik
Ključne besede: izseljevanje, prebežništvo, avto/biografski viri, nadzor migracij, Jugoslavija/Slovenija

Povzetek

Članek obravnava obdobje izseljevanja na Slovenskem od konca druge svetovne vojne do začetka šestdesetih let 20. stoletja, v katerem je poleg omejenih možnosti legalnega prehoda prevladovala oblika prebežništva oziroma ilegalnega prehajanja zahodne in severne meje. Izseljevanje in prebežništvo so povzročali številni dejavniki, ki so vsebinsko integralno najbolj natančno opisani v pisnih, ustnih in drugih avto/biografskih pričevanjih akterjev dogajanja. Da bi osvetlil kompleksnost vzrokov za odhajanja med mladimi v obravnavanem obdobju, članek temelji na pregledu in primerjalni analizi osebnih izkušenj prebežništva in izseljevanja izbranih posameznikov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Mirjam Milharčič Hladnik

Dr. sociologije, izr. prof., znanstvena svetnica, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana; hladnik@zrc-sazu-si — Prispevek je nastal v okviru raziskovalnih projektov »Nadzor nad migracijami na Slovenskem od Avstro-Ogrske do samostojne Slovenije« (J6-8250) in »Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva 1945–1991« (J5-8246) ter raziskovalnega programa »Narodna in kulturna identiteta slovenskega izseljenstva v kontekstu raziskovanja migracij« (P5-0070).

Objavljeno
2020-02-20
Kako citirati
1.
Milharčič HladnikM. Kolektivna izkušnja prebežništva in drugih oblik izseljevanja mladih po drugi svetovni vojni v pisnih, ustnih in drugih avto/biografskih virih. DveDom [Internet]. 20. februar 2020. [citirano 15. avgust 2020.];(51). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/dd.2020.1.09
Rubrike
Članki