Stališča (bodočih) pedagoških delavcev kot temelj kakovostnega vključevanja otrok priseljencev

  • Irena Lesar edagoška fakulteta v Ljubljani, Kardeljeva pl. 16, SI-1000 Ljubljana
  • Ivana Majcen OŠ Tončke Čeč Trbovlje, Keršičeva cesta 50, SI-1420 Trbovlje
  • Anja Podlesek Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
Ključne besede: stališča, medkulturnost, otroci priseljenci, inkluzivnost

Povzetek

Glede na sodobne dokumente in smernice tako na nacionalni kot na ravni EU je treba razmišljati o udejanjanju koncepta inkluzivnosti kot transformacije šolskega sistema, ki vključuje tudi načelo medkulturnosti. Prispevek analizira stališča (bodočih) pedagoških delavcev do načinov vključevanja otrok priseljencev v šolski sistem. V raziskavi so študenti (n = 411) izražali manj negativna stališča do otrok priseljencev ter bolj pozitivna stališča do kulturne raznolikosti in pomoči otrokom priseljencem kot pedagoški delavci (n = 763). V članku so predstavljeni nekateri razlogi za dobljene ugotovitve in možnosti vplivanja na spremembo nekonstruktivnih stališč strokovnih delavcev v šolstvu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2020-08-04
Kako citirati
1.
Lesar I, Majcen I, Podlesek A. Stališča (bodočih) pedagoških delavcev kot temelj kakovostnega vključevanja otrok priseljencev. DveDom [Internet]. 4. avgust 2020. [citirano 19. junij 2021.];(52). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/8879
Rubrike
Članki