Političnost migracij po drugi svetovni vojni: Od politike revanšizma do amnestije

Marina Lukšič Hacin

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v2019i50.7465

Povzetek

Prispevek se osredotoča na kompleksnost selitvene dinamike v Republiki Sloveniji/ Jugoslaviji takoj po drugi svetovni vojni, točneje, od medvojnih razmer in konca vojne do liberalizacije jugoslovanske politike na področju mednarodnih selitev, povezane z Zakonom o amnestiji (1962) in s Sporazumom med SFR Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o reguliranju zaposlovanja jugoslovanskih delavcev v Avstriji (1963). Temeljni namen prispevka je pregledno strniti in strukturirati prevladujoče selitvene prakse v Sloveniji v izbranem obdobju, z dodatnimi poudarki na mednarodnih političnih dejavnikih, ki so pomembno vplivali na obravnavano selitveno dinamiko.

Ključne besede

selitve; izseljenci; priseljenci; povratniki; begunci; prebežniki;

Celotno besedilo:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v2019i50.7465

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##