Napoteni delavci med kazualizacijo dela in prekarizacijo migracij

Fabio Perocco

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v0i48.7124

Povzetek

Članek obravnava spremembe na področju dela, kazualizacije dela in prekarizacije migracij; osvetljuje tako povezave med omenjenimi pojavi kot tudi družbene posledice njihovega prepletanja, npr. dvojno prekarnost migrantskih delavcev. Preučuje tudi pomen sodobnih migracijskih politik, ki vodijo k širjenju prekarnosti in prinašajo temu primerno delavsko zakonodajo. Članek se z obravnavo evropskega konteksta na napotene delavce osredotoča kot na primer konvergence omenjenih procesov, pa tudi kot na empirični prostor družbenega raziskovanja. Ta se ukvarja z novimi oblikami prekariata in razslojenosti ter s transformacijo migracijskih politik, vedno bolj osredotočenih na začasnost in krožnost.

Ključne besede

prekarizacija; spremembe dela; migracije; napoteni delavci

Celotno besedilo:

PDF (English)

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v0i48.7124

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##