Postmigracijska estetika: Avtofikcijsko narativno delovanje v pisanju Dijane Matković in vizualnem ustvarjanju Anne Ehrenstein

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/2024.1.12

Ključne besede:

postmigracijska estetika, avtofikcija, pripovedno delovanje, metapripovedna nadidentifikacija, Dijana Matković, Anna Ehrenstein

Povzetek

Pričujoče besedilo osvetli postmigracijsko estetiko skozi prizmo koncepta »postmigracije« in analizo avtofikcijskih pristopov, posebej pripovednega delovanja (angl. narrative agency), v romanu Zakaj ne pišem (2021) avtorice Dijane Matković in v izbranih vizualnih delih umetnice Anne Ehrenstein. S predlogom pojma »metapripovedne nadidentifikacije« kot kritičnega poistovetenja z od zunaj vsiljenimi kategorijami besedilo pokaže, kako avtorici skozi pripovedno delovanje kritizirata družbeno konstrukcijo »pristnosti« in s tem produkcijo družbenih razlik ter artikulirata odpor proti hegemonialni dihotomni predstavi družbe, zaradi katere nekateri vsled razreda, kraja rojstva (staršev), etnije, narodnosti, rase in spola »pripadamo«, drugi pa (p)ostanemo »tujci«.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Beznec, B., & Gombač, J. (2023). New migration policies and innovative practices. Slovenia between bordering and inclusion. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 36(2), 250–265. https://doi.org/10.1080/13511610.2022.2071240

Bhabha, H., Kurian, A., Satterwhite, J., Asega, S., Kee, J., Kuo, M., & Bordowitz, G. (2017). Cultural Appropriation: A Roundtable. Art Forum, 55(10). https://www.artforum.com/print/201706/cultural-appropriation-a-roundtable-68677

Bojadžijev, M., & Römhild, R. (2014). Was kommt nach dem transnational turn? V Labor Migration (ur.), Vom Rand ins Zentrum: Perspektiven einer kritischen Migrationsforschung (str. 10–24). Panama Verlag.

Bourdieu, P. (1983). Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. V R. Kreckel (ur.), Soziale Ungleichheiten (str. 183 –198). Schwartz.

Duden. (n.d.). Kanake, der. https://www.duden.de/rechtschreibung/Kanake

Effe, A., & Lawlor, H. (ur.). (2022). The Autofictional: Approaches, Affordances, Forms. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-78440-9

Ehrenstein, A. (2020a). L’Original. V K. Kobolt & P. Grafenauer (ur.), Roževina zgodovine: Kozmetika v družbi in času. Zbornik prispevkov raziskovalnega in mednarodnega razstavnega projekta (str. 22). Mesto žensk – Društvo za promocijo žensk v kulturi.

Ehrenstein, A., Šulc Resnik, T., et al. (Directors) (2020b). Roževina zgodovine: Delavnice za zaključene srednješolske skupine / Corneous Stories: Workshops for closed high school group. https://vimeo.com/470085491

Ehrenstein, A. [@annaehrenstein]. (2023a, 1. september). you can officially call that bish professor bish now [fotografija na Instagramu]. Pridobljeno na: https://www.instagram.com/p/Cwo7EEAo7Mj/?utm_source=ig_web_copy_

link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Ehrenstein, A. [Anna Ehrenstein]. (2023b, 23. januar). Clans Of Berlin - with Rebecca Pokua Korang [video datoteka]. Pridobljeno na: https://vimeo.com/792031010

Foroutan, N. (2015, 20. april). Die postmigrantische Gesellschaft. BPB – Bundeszentrale für politische Bildung. https://www.bpb.de/themen/migration-integration/kurzdossiers/205190/die-postmigrantische-gesellschaft

Foucault, M. (1974): Die Ordnung der Dinge. Suhrkamp.

Gaube, A. (2022). Princ naklepal državni udar. Dnevnik. https://www.dnevnik.si/1043002464

Hallensleben, M., & Schramm, M. (2023). Postmigration: Aesthetics and interventions. Crossings: Journal of Migration & Culture, 14(1), 3–17. https://doi.org/10.1386/cjmc_00071_2

Heidenreich, N., Kobolt, K., Kern, M., & Bayer, N. (Directors). (2013, 9. november). GUESTures, a discussion (part 1): Spaces, Poetics and Politics of Counter-Stories. Bring in Take Out – Living Archive. https://bringintakeout.wordpress.com/category/la-munich-video

Karamanić, S., & Unverdorben, M. (2019). Balkan High, Balkan Low: Pop-Music Production Between Hybridity and Class Struggle. In Z. Győri & E. Mazierska (ur.), Eastern European Popular Music in a Transnational Context: Beyond the Borders (str. 155–177). Springer International Publishing. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-17034-9_8

Kobolt, K. (2023). Če umetnice producirajo umetnost, kdo in kako producira umetnice? Anna Ehrenstein: Delo hiperženskosti in lepote kot produkcijsko mesto umetniške subjektivnosti. Časopis za kritiko znanosti, L(289). [delo v nastajanju]

Lejeune, P. (1994 [1975]). Der autobiographische Pakt. Suhrkamp.

Matković, D. (2021). Zakaj ne pišem. Cankarjeva založba.

Meretoja, H. (2022). Metanarrative Autofiction: Critical Engagement with Cultural Narrative Models. V A. Effe & H. Lawlor (ur.), The Autofictional (str. 121–140). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-78440-9_7

Mesto žensk [City of Women]. (2020, 10.–12. oktober). Roževina zgodovine: Delavnice za zaključene srednješolske skupine / Corneous Stories: Workshops for closed high school groups [video]. Vimeo. https://vimeo.com/470085491

Monopol. (2023, 1. september). Medienschau – »Ich war nur eine kleine Ghettoschlampe, die nicht über Kunst reden konnte«. Monopol – Magazin für Kunst und Leben. https://www.monopol-magazin.de/medienschau-01092023

Nassehi, A. (2002). Überraschte Identitäten. Über die kommunikative Formierung von Identitäten und Differenzen nebst einigen Bemerkungen zu theoretischen Kontexturen. V J. Straub in J. Renn (ur.), Transhistorische Identität. Der Prozesscharakter des modernen Selbst (str. 211–237). Campus.

Ogette, T. (2019). Exit Racism. Rassismuskritisch denken lernen. UNRAST-Verlag.

Wagner-Egelhaaf, M. (ur.). (2019). Handbook of autobiography / autofiction. De Gruyter.

Wagner-Egelhaaf, M. (2022). Of Strange Loops and Real Effects: Five Theses on Autofiction/the Autofictional. V A. Effe & H. Lawlor (ur.), The Autofictional (str. 21–39). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-78440-9_2

Yildiz, E. (2018). Vom methodologischen Nationalismus zu postmigrantischen Visionen. V M. Hill & E. Yildiz (ur.), Postmigrantische Visionen: Erfahrungen, Ideen, Reflexionen (str. 43–46). Transkript.

Zupan Sosič, A. (2014). Pripovedovalec in fokalizacija. Primerjalna književnost, 37(3), 47–72.

Prenosi

Objavljeno

2024-02-18

Kako citirati

Kobolt, K. (2024). Postmigracijska estetika: Avtofikcijsko narativno delovanje v pisanju Dijane Matković in vizualnem ustvarjanju Anne Ehrenstein. Dve Domovini, 2024(59). https://doi.org/10.3986/2024.1.12

Številka

Rubrike

Članki