Online izobraževanje marginaliziranih otrok v severni Makedoniji in Italiji med pandemijo Covida-19

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/dd.2021.2.08

Ključne besede:

otroci migranti, otroci, ki živijo v revščini, marginalizacija, Covid-19 online izobraževanje, Severna Makedonija, Italija

Povzetek

Pandemija Covida-19 je grobo posegla v tradicionalni izobraževalni proces in sprožila potrebo po prehodu na online izobraževanje. Revni otroci brez ustrezne informacij­ske tehnološke podpore so bili med to težavno pandemijo v veliki meri izključeni iz izobraževanja, ki je potekalo v karanteni. Raziskava kvalitativno analizira potencialno socialno izključenost in nadaljnjo marginalizacijo ob izobraževanju na daljavo v kon­kretnem prostoru – na območju Bitole v severni Makedoniji in Trevisa v Italiji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Azzolini, Davide (2012). Immigrant-Native Educational Gaps: A Systematic Inquiry into the Schooling Children of Immigrants throughout the Italian Education System. University of Trento, School of Social Sciences.

Azzolini, Davide, Schnell, Philipp, Palmer, John (2012). Educational Achievement Gaps between Immigrant and Native Students in Two “New Immigration Countries”: Italy and Spain in comparison, https://doi.org/10.1177/0002716212441590.

Barabanti, Paolo (2016). Apprendimenti e gap territoriali: Una comparazione fra studenti italiani e stranieri. Milan: Fondazione ISMU, 109–135, https://hdl.handle.net/10807/132006.

Gatzweiler, Franz W., Baumüller, Heike, Husmann, Christine, von Braun, Joachim (2011). Marginality: Addressing the Root Causes of Extreme Poverty. SSRN Electronic Journal, https://doi.org/10.2139/ssrn.2235654.

Holliday, Adrian (2007). Doing and Writing Qualitative Research. London: Sage Publications Ltd., https://dx.doi.org/10.4135/9781446287958.

Howitt, Richie (1993). Marginalisation in Theory and Practice: A Brief Conceptual Introduction. Economic and Regional Restructuring Research Units, Departments of Economics and Geography, University of Sydney.

ILO (1995). The Jobs and Effects of Migrant Workers in Italy – Three Essays. Geneva: Employment Department, International Labour Office.

Liamputtong, Pranee (2010). Performing Qualitative Cross-Cultural Research. Cambridge University Press, https://doi.org/10.1017/cbo9780511812705.003.

Machetti, Sabrina, Barni, Monica, Bagna, Carla (2018). Language Policies for Migrants in Italy: The Tension Between Democracy, Decision-Making, and Linguistic Diversity, in: Gazzola M., Templin T., Wickström BA. (eds) Language Policy and Linguistic Justice. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75263-1_16.

Jalušič, Vlasta, Bajt, Veronika, Lebowitz, Rachel (2019). MiCreate: EU Policy Framework for Integration of Migrant Children. Migrant Children and Communities in a Transforming Europe. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper.

Mowat, Joan (2015). Towards a new Conceptualisation of Marginalisation. European Educational Research Journal 14/5, 454–476, https://doi.org/10.1177/

Mura, Giulia et al. (2020). Inclusive Education in Spain and Italy: Evolution and Current Debate. Journal of Inclusive Education in Research and Practice, https://dergipark.org.tr/en/pub/jierp/issue/56579/754121 (21 Apr. 2021).

Petrovska, Tuna (2017). Multidimensional Poverty Analysis Republic of Macedonia. Federation of Farmers of the Republic of Macedonia, Skopje.

Pieroni, Luca et al. (2019). The Effects of Language Skills on Immigrant Employment and Wages in Italy, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/91725 (21 Apr. 2021).

Rouse, Martyn (2008). Developing Inclusive Practice: A Role for Teachers and Teacher Education? Education in the North 16/1, 6–13, https://www.abdn.ac.uk/education/research/eitn/journal/46/ (19 Mar. 2021).

Save the Children (2020). Protect Every Child’s Right to Learn in the COVID-19 Response and Recovery.

Vižintin, Marijanca A. (2018). Developing Intercultural Education. Dve Domovini / Two Homelands 47, 89–106.

World Bank (2020). Do Immigrants Push Natives Towards Safer Jobs? Exposure to Covid-19 in the European Union. Policy Research Working Paper 9500 Social Protection and Jobs Global Practice & Development Research Group.

Objavljeno

2021-07-12

Kako citirati

Cenedese, M., & Spirovska, I. (2021). Online izobraževanje marginaliziranih otrok v severni Makedoniji in Italiji med pandemijo Covida-19. Dve Domovini, 2021(54). https://doi.org/10.3986/dd.2021.2.08

Številka

Rubrike

Članki