Author Details

Kovačič, Mojca, Glasbenonarodopisni inštitut, ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

  • Vol 35, No 1 (2006) - Razprave in razgledi / Articles and Essays
    ZVONOVI. NJIHOVA ZVOČNA IN SEMANTIČNA RAZSEŽNOST V SLOVENSKI MODERNI POEZIJI, LJUDSKIH PESMIH, PREGOVORIH IN REKIH
    BELLS. THEIR MUSICAL AND SEMANTIC CHARACTERISTICS IN MODERN SLOVENIAN POETRY, FOLK SONGS, PROVERBS, AND SAYINGS
    Abstract  PDF