Author Details

Slavec Gradišnik, Ingrid, Inštitut za slovensko narodopisje, ZRC SAZU, Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana