Branding Tolmin Cheese

  • Špela Ledinek Lozej ZRC SAZU, Institute of Slovenian Ethnology, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana
Keywords: Tolminc cheese, branding, geographical indication, collective trademark, heritage, the Soča Valley

Abstract

The author presents the history of local cheese evaluation, from the commodification at the end of the 19th century to modern qualification instruments, emphasizing the collective trademark and the protected designation of origin. The main actors involved in the branding process, their objectives, effects, and specific features are outlined. In addition to strengthening agricultural production, food processing, and market supply, the branding processes have shaped and consolidated representations of (past) regional cheese production and livestock breeding, and have built locality.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bardone, Ester in Astra Spalvēna. 2019. European Union Food Quality Schemes and the Transformation of Traditional Foods into European Products in Latvia and Estonia. Appetite 135: 43–53. DOI: https://doi.org/10.1016/j.appet.2018.12.029.

Barham, Elisabeth. 2003. Translating Terroir: The Global Challenge of French AOC Labeling. Journal of Rural Studies 19: 127–138.

Bendix, Regina F., Adyta Eggert in Arnika Peselmann (ur.). 2013. Heritage Regimes and the State. Göttingen: Göttingen University Press.

Benkahla, Amel, Jean-Pierre Boutonnet in Fatiha Fort. 2005. Enjeux de la cértification d'origine et stratégies d'acteurs: Le cas del’AOC Péelardon. Economies et Sociétés 27 (5): 877–893.

Borec, Andreja in Jernej Prišenk. 2015. From Niche to Volume with Integrity and Trust: Full Casestudy Report: Planika – Slovenia. Healthy Growth. Dostopno na: https://orgprints.org/29240/13/29240.pdf.

Bourdieu, Pierre. 1976. La distinction: Critique sociale du jugement. Paris: Éditions de Minuit.

Bowen, Sarah. 2010. Embedding Local Places in Global Spaces: Geographical Indications as a Territorial Development Strategy. Rural Sociology 75: 209–243. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2009.00007.x.

Bowen, Sarah in Kathryn De Master. 2011. New Rural Livelihoods or Museums of Production?: Quality Food Initiatives in Practice. Journal of Rural Studies 27 (1): 73–82. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2010.08.002.

Carrer, Francesco idr. 2016. Chemical Analysis of Pottery Demonstrates Prehistoric Origin for High-Altitude Alpine Dairying. PLoS ONE 11 (4), April 21. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0151442.

Clifford, James. 2004. Looking Several Ways: Anthropology and Native Heritage in Alaska. Current Anthropology 45 (1): 5–30. DOI: https://doi.org/10.1086/379634.

Coombe, Rosemary J., Sarah Ives in Daniel Huizenga. 2014. Geographical Indications: The Promise, Perils and Politics of Protecting Place-Based Products. V: Matthew David in Deborah Halbert (ur.), Sage Handbook on Intellectual Property. Thousand Oaks: Sage Publications, 207–223. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2644494.

DeSoucey, Michaela. 2010. Gastronationalism: Food Traditions and Authenticity Politics in the European Union. American Sociological Review 75 (3): 432–455. DOI: https://doi.org/10.1177/0003122410372226.

Erjavec, Karmen, Emil Erjavec in Luka Juvančič. 2009. New Wine in Old Bottles: Critical Discourse Analysis of the Current Common EU Agricultural Policy Reform Agenda. Sociologia Ruralis 49: 41–55. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9523.2008.00477.x.

Fischione, Alfonz. 1998. Sirarstvo na Tolminskem, Kobariškem in Bovškem. Ljubljana: Kmečki glas.

Godina Golija, Maja. 2012. Contemporary Appropriations of Culinary Tradition in Slovenia. Traditiones 41 (2): 91–104. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2012410207.

Godina Golija, Maja. 2017. Slovenian Cheeses Mohant, Tolminc and Nanos, and their Importance for Local Food Production and Regional Identity. V: Silke Bartsch in Patricia Lysaght (ur.), Places Of Food Production: Origin, Identity, Imagination. Frankfurt am Main: PL Academic Research, 43–50.

Godina Golija, Maja in Špela Ledinek Lozej. 2018. Pomen in cilji projektov ohranjanja dediščine prehrane. Register nesnovne kulturne dediščine, Etnofolk in AlpFoodway. Etnolog 28: 85–103.

Gorlach, Krzysztof in Imre Kovách (ur.). 2006. Local Food Production, Non-Food Economies, and Knowledge Dynamics in Rural Sustainable Development. Budapest: Political Science Institute of the Hungarian Academy of Sciences. Dostopno na: http://mek.oszk.hu/04000/04024/04024.pdf.

Grafenauer, Ivan. 1952–53. Slovenska pripovedka o ujetem divjem možu. Zgodovinski časopis 6–7: 124–153.

Grasseni, Cristina. 2003. Packaging Skills: Calibrating Cheese to the Global Market. V: Susan Strasser (ur.), Commodifying Everything. New York: Routledge, 259–288.

Grasseni, Cristina. 2007. La reinvenzione del cibo: Culture del gusto fra tradizione e globalizzazione ai piedi delle Alpi. Verona: Qui Edit.

Grasseni, Cristina. 2011. Re-inventing Food: Alpine Cheese in the Age of Global Heritage. Anthropology of Food 8. DOI: https://doi.org/10.4000/aof.6819.

Grasseni, Christina. 2017. The Heritage Arena: Reinventing Cheese in the Italian Alps. New York in Oxford: Berghahn.

Grego, Marko in Miha Mlinar. 2019. Od planine do Planike: Vodnik po razstavi v Mlekarni Planika Kobarid. Tolmin: Tolminski muzej.

Hafstein, Valdimar T. in Jón Thór Pétursson. 2020. Skyr Wars: From Live Cultures to Cultural Heritage. Referat na 5. bienalni konferenci Association for Critical Heritage Studies, University College London, UK. Povzetek dostopen na: https://www.ucl.ac.uk/archaeology/sites/archaeology/files/achs_2020_book_of_abstracts_reduced.pdf.

Herzfeld, Michael. 2004. The Body Impolitic: Artisans and Artifice in the Global Hierarchy of Value. Chicago: University of Chicago Press.

Herzfeld, Michael. 2005. Cultural Intimacy: Social Poetics in the Nation-State. New York: Routledge.

Ivančič Kutin, Barbara. 2016a. Krivopete: Wild Women with Backwardfacing Feet in Slovenian Folk Narrative Tradition. Folklore 127 (2): 173–195. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/0015587X.2016.1175740.

Ivančič Kutin, Barbara. 2016b. Bivališča »krivopet«: Lokacije in mikrotoponimi. Studia mythologica Slavica 19: 169–185. DOI: https://doi.org/10.3986/sms.v19i0.6620.

Kirshenblatt-Gimblett, Barbara. 2004. Intangible Heritage as Metacultural Production. Museum International 56: 53–65.

Kos, Milko. 1948. Srednjeveški urbarji za Slovenijo: Urbarji Slovenskega Primorja 2. Ljubljana: Akademija znanosti in umetnosti.

Kozorog, Miha. 2009. Antropologija turistične destinacije v nastajanju: Prostor, festivali in lokalna identiteta na Tolminskem. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Kozorog, Miha. 2010. »Pa Tminu se patiepaje«: Življenjski svet lokalne skupnosti mladih v uglasbenih besedilih: Prvi del: Uglaševanje. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 50 (3–4): 33–41.

Kozorog, Miha. 2011. »Pa Tminu se patiepaje«: Življenjski svet lokalne skupnosti mladih v uglasbenih besedilih: Drugi del: Ustvarjanje lokalnosti. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 51 (1–2): 10–16.

Krajnik, Iztok. 2006. Mlekarsko zadružništvo na Tolminskem: Razvoj v obdobju od druge polovice 19. stoletja do druge svetovne vojne in fenomen dvojnih mlekarskih zadrug na Tolminskem. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani.

Kropej, Monika. 2012. Supernatural Beings from Slovenian Myth and Folktales. Ljubljana: Založba ZRC.

Kumer, Peter idr. 2019. The Role of Actors’ Cooperation, Local Anchoring and Innovation in Creating Culinary Tourism Experiences in the Rural Slovenian Mediterranean. Geografski vestnik 91 (2): 9–38. DOI: https://doi.org/10.3986/GV91201.

Ledinek Lozej, Špela. 2013a. Paša in predelava mleka v planinah Triglavskega narodnega parka: Kulturna dediščina in aktualna vprašanja. Traditiones 42 (2): 49–68. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2013420203.

Ledinek Lozej, Špela. 2013b. Dairying in the Alpine Pastures in Slovenia. V: Zdeněk Uherek in Jaroslav Otčenášek (ur.), Traditional Food in the Central Europe: History and Change. Prague: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 65–80.

Ledinek Lozej, Špela. 2017a. Dairying in the Mountain Pastures in the Julian Alps: Heritages, Utopias and Realities. Studia ethnologica Croatica 28: 91–111. DOI: https://doi.org/10.17234/SEC.27.

Ledinek Lozej, Špela. 2017b. »Od Slemena do Krna je več planin, katere razne imena imajo, in v kterih se dober sir in skuta, po raznosti bolj ali manj tolste paše, in obilnosti kozjega in ovčjega mleka narejata«: Tolminske planine sredi 19. stoletja v zapisu Tomaža Rutarja. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici 14: 28–32.

Leitch, Alison. 2008 (1997). Slow Food and the Politics of Pork Fat: Italian Food and European Identity. V: Carole Counihan in Penny van Esterik (ur.), Food and Culture. New York in London: Routledge, 381–399.

Ličen, Daša. 2015. The Fine and the Tasteless: Istrian Culinary Experts and Taste. Traditiones 44 (3): 113–130. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2015440306.

Ložar Glumac, Mojca. 2011. Zaščita geografskih označb v ZDA in v EU ter odnos do varstva geografske označbe v obeh sistemih, s poudarkom na zaščiti geografskih označb vin in ostalih izdelkov iz grozdja. Magistrsko delo. Univerza v Mariboru. Dostopno na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=21297.

MacDonald, Kenneth Ian. 2013. The Morality of Cheese: The Paradox of Defensive Localism ia a Transnational Cultural Economy. Geoforum 44: 93-102. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2012.03.011.

Marsano, Matteo. 1932. I pascoli alpini dell'alto e Medio Isonzo. Gorizia: Cattedra Ambulante d'Agricoltura per la Provicia di Gorizia.

Mattioli, Fabio. 2013. The Property of Food: Geographical Indication, Slow Food, Genuino Clandestino and the Politics of Property. Ethnologia Europaea 43 (2): 47–61. DOI: https://doi.org/10.16995/ee.1115.

May, Sarah. 2013. Cheese, Commons and Commerce. Ethnologia Europaea 43 (2): 62–77. DOI: https://doi.org/10.16995/ee.1116.

May, Sarah. 2017. Shaping Borders in Culinary Landscapes. European Politics and Everyday Practices. V: Sarah May idr. (ur.), Taste – Power – Tradition: Geographical Indications as Cultural Property. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen, 51–64.

Parasecoli, Fabio. 2017. Geographical Indications, Intellectual Property and the Global Market. V: Sarah May idr. (ur.), Taste – Power – Tradition: Geographical Indications as Cultural Property. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen, 13–24.

Paxson, Heather. 2008. Post-Pasteurian Cultures: The Microbiopolitics of Raw-Milk Cheese in the United States. Cultural Anthropology 23: 15–47. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1548-1360.2008.00002.x.

Perko, Bogdan in Davorin Koren. 2011. Specifikacijja za Tolminc. Tolmin: Sirarsko društvo Tolminc. Potrjena specifikacija za Tolminc št. 324-01-9/2002/44. Dostopno na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/PODROCJA/HRANA/SHEME-KAKOVOSTI/SPECIFIKACIJE-EVROPSKAKOMISIJA/TOLMINC_januar_2012.pdf.

Pevc, Anton. 1925. Sirarstvo. Gorica: Zadružna zveza.

Pietrykowski, Bruce. 2004. You Are What You Eat: The Social Economy of the Slow Food Movement. Review of Social Economy 62 (3): 307–321. DOI: https://doi.org/10.1080/0034676042000253927.

Pratt, Jeff. 2007. Food Values: The Local and the Authentic. Critique of Anthropology 27: 258–300. DOI: https://doi.org/10.1177/0308275X07080357.

Prišenk, Jernej idr. 2016. The Economic Viability of Value-based Food Chain for Dairy Farms in Mountain Regions: An Econometric Analysis Approach. Mljekarstvo 66 (3): 231–38. DOI: https://doi.org/10.15567/mljekarstvo.2016.0308.

Rejec, Maks. 1927. Mlekarstvo v naših gorah. Koledar Goriške matice 1928: 93–99.

Renard, Marie-Christine. 2005. Quality Certification, Regulation and Power in Fair Trade. Journal of Rural Studies 21 (4): 419–431. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2005.09.002.

Rinallo, Diego in Valentina Pitardi. 2019. Open Conflict as Differentiation Strategy in Geographical Indications: The Bitto Rebels Case. British Food Journal 121 (12): 3102–3118. DOI: https://doi.org/10.1108/BFJ-11-2018-0738.

Spiller, Achim in Bernhard Tschofen. 2017. Taste – Power – Tradition: Placing Geographical Indications on an Interdisciplinary Agenda. V: Sarah May idr. (ur.), Taste – Power – Tradition: Geographical Indications as Cultural Property. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen, 3–11.

Špende, Tanja. 2012. Hedonizem ali elitizem?: Slow food v Sloveniji. Magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. Dostopno na: http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/spende-tanja.pdf.

Topole, Maja in Primož Pipan. 2020. Med tradicijami in inovacijami: Butični kulinarični turizem v zaledju sredozemskih turističnih destinacij. Traditiones 49 (3): 81–111. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2020490305.

Tschofen, Bernhard. 2017. “Sura Kees”: An Alpine Nutritional Relic as a Ferment of Regionality. V: Sarah May idr. (ur.), Taste – Power – Tradition: Geographical Indications as Cultural Property. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen, 119–129.

Valenčič, Vlado. 1990. Začetki organizacije našega mlekarstva. Kronika 38 (1–2): 30–43.

Van der Ploeg, Jan Douwe in Dirk Roep. 2003. Multifunctionality and Rural Development: The Actual Situation in Europe. V: Guido Van Huylenbroeck in Guy Durand (ur.), Multifunctional Agriculture: A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development. Hampshire: Ashgate, 37–53.

Vidmar, Jernej. 2016. Nadzor in represija v prvem desetletju jugoslovanske oblasti na severnem Primorskem (1945–1955): Primer okrajev Gorica in Tolmin. Doktorska disertacija. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije.

Vranješ, Matej. 2008. Prostor, teritorij, kraj: Produkcije lokalnosti v Trenti in na Soči. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko in Založba Annales.

Welz, Gisela. 2015. European Products: Making and Unmaking Heritage in Cyprus. New York in Oxford: Berghahn Books. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv6jmwb9.

Welz, Gisela. 2017. Pure Products, Messy Genealogies: The Contested Origins of Halloumi Cheese. V: Sarah May idr. (ur.), Taste – Power – Tradition: Geographical Indications as Cultural Property. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen, 25–36.

Winter, Michael. 2003. Embeddedness, the New Food Economy and Defensive Localism. Journal of Rural Studies 19 (1): 23–32. DOI: https://doi.org/10.1016/S0743-0167(02)00053-0.

Žagar, Vojko. 2018. Tolminsko sirarstvo: Tisočletna kultura. Tolmin: Samozaložba.

Published
2020-12-31
How to Cite
1.
Ledinek Lozej Špela. Branding Tolmin Cheese. Traditiones [Internet]. 2020Dec.31 [cited 2022Jan.22];49(3):53-0. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/9429
Section
FOOD HERITAGE-MAKING BETWEEN THE ALPS AND THE ADRIATIC