The Upper Savinja Valley Stomach Sausage – A Narrative of Space, Diet, and People

  • Maja Godina Golija ZRC SAZU, Institute of Slovenian Ethnology, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana
Keywords: food, Upper Savinja Valley stomach sausage, dried meats, Savinja Alps, food heritage

Abstract

The author discusses the history, methods of production, and use of the Upper Savinja Valley stomach sausage, an excellent dry meat product, which is firmly embedded in economic and ritual practices of the inhabitants of the Savinja Alps. Through the examination of the production, consumption, donation, and promotion of the Upper Savinja Valley stomach sausage, we are acquainted with the lives of the people along the upper reaches of the Savinja River, their connection with food heritage, their values, norms, and social differentiation. The author also aims to answer the question of the role of food beyond its physiological significance and material substance.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baš, Angelos. 1974. Savinjski splavarji. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Baš, Angelos (ur.). 2004. Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Bogataj, Janez. 2017. Koline. Ljubljana: Rokus Klett.

Brulotte, Ronda L. in Michael A. Di Giovine (ur.). 2014. Edible Identities: Food as Cultural Heritage. Surrey, Burlington: Ashgate.

Buchli, Victor. 2002. Introduction. V: Victor Buchli (ur.), The Material Culture Reader. Oxford in New York: Berg, 1–23.

Douglas, Mary. 1984. Introduction. V: Mary Douglas (ur.), Food in the Social Order: Studies of Food and Festivities in Three American Communities. New York: Russel Sage Foundation, 1–39.

Fischler, Claude. 1988. Food, Self and Identity. Social Science Information 27 (2): 275–292.

Fridl, Jerneja (idr.). 1998. Geografski atlas Slovenije: Država v prostoru in času. Ljubljana: Založba ZRC.

Godina Golija, Maja. 1996. Prehrana v Mariboru v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja. Maribor: Založba Obzorja.

Godina Golija, Maja. 2002. The role of Meat Dishes in Slovenian Festive Meals. V: Patricia Lysaght (ur.), Food and Celebration: From Fasting to Feasting. Ljubljana: Založba ZRC; Dublin: Department of Irish Folklore, University College, 159–168.

Godina Golija, Maja. 2012. Contemporary Appropriations of Culinary Tradition in Slovenia. Traditiones 41 (2): 91–104. DOI: http://doi.org/10.3986/Traditio2012410207.

Godina Golija, Maja. 2014a. Hrana in praznovanja: Meso in mesne jedi v prazničnih jedilnih obrokih na Slovenskem. Etnolog 24 (75): 59–79.

Godina Golija, Maja. 2014b. Kranjska klobasa / The Kranjska Sausage. V: Alexandra Bitušíková (ur.), Good Practices in Preservation, Promotion and Utilisation of Folk Culture Heritage. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 78–79.

Godina Golija, Maja. 2014c. Potica in njene zgodbe: Slovenci v Srbiji in simbolni pomen hrane. Dve domovini 39: 55–66. Dostopno na: http://twohomelands.zrc-sazu.si/uploads/articles/1448458252.

Godina Golija, Maja. 2019. Production and Consumption of Pumpkin Seed Oil in Goričko: Traditional and Contemporary Practices. Traditiones 48 (1): 117–135. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2019480105.

Godina Golija, Maja in Špela Ledinek Lozej. 2018. Pomen in cilji projektov ohranjanja dediščine prehrane. Register nesnovne kulturne dediščine, Etnofolk in AlpFoodway. Etnolog 28: 85–103.

Goody, Jack R. 1982. Cooking, Cuisine and Class: A Study in Comparative Sociology. Cambridge: Cambridge University Press.

Grimaldi, Piercarlo, Gianpaolo Fassino in Davide Porporato. 2019. Culture, Heritage, Identity and Food: A Methodological Approach. Milano: Franco Agneli.

Hahn, Hans Peter (ur.). 2015. Vom Eigensinn der Dinge: Für eine neue Perspektive auf die Welt des Materiellen. Berlin: Neofelis Verlag.

Kirshenblatt-Gimblett, Barbara. 2014. Foreword. V: Lucy Long (ur.), Culinary Tourism. Lexington: The University Press of Kentucky, 11–14.

Kocbek Fran. 1926. Savinjske Alpe. Celje: Savinjska podružnica SPD.

Köstlin, Konrad. 2017. Kitchen Stories. V: Silke Bartsch in Patricia Lysaght (ur.), Places of Food Production: Origin, Identity, Imagination. Frankfurt: Peter Lang, 15–29.

Kozorog, Miha. 2015. Živali, varovana območja in rekreacija v naravnem okolju: Teoretska in praktična varianta s samopremislekom. Traditiones 44 (1): 117–134. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2015440105.

Lévi-Strauss, Claude. 1983 (1968). Mitologike 3. Beograd: Prosveta: BIGZ.

Lévi-Strauss, Claude. 1988 (1958). Strukturalna antropologija 2. Zagreb: Školska knjiga.

Mennell, Stephen, Anne Murcott in Anneke H. van Otterloo. 1998 (1992). Prehrana i kultura: Sociologija hrane. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.

Mikša, Peter in Nani Poljanec. 2017. Kralj Peter v slovenskih Alpah. Rogaška Slatina: Ljudski muzej.

Mlekuž, Jernej. 2010. Burekpomeni burekdarovanja neburekljudem. Dve domovini 31: 65–76.

Mlekuž, Jernej. 2017. Kranjsko klobasanje. Ljubljana: Beletrina.

Orožen, Ignaz. 1876. Das Bisthum und die Diözese Lavant 2: Das Benediktinerstift Oberburg, 2: Das Dekanat Oberburg. Marburg: Selbstverlag.

Petek, Tone. 2007. Podvolovljek skozi čas. Podvolovljek: Turistično društvo.

Renčelj, Stanko. 1990. Suhe mesnine – narodne posebnosti. Ljubljana: Kmečki glas.

Renčelj, Stanislav in Marija Bezovšek. 2007. Želodec in jedi Zgornje Savinjske doline. Rečica ob Savinji: Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca.

Videčnik, Aleksander. 1999. Zgornjesavinjčani od rojstva do smrti. Mozirje: Zavod za kulturo.

Wiegelmann, Günter. 2006. Alltags- und Festspeisen in Mitteleuropa: Innovationen, Strukturen und Regionen vom späten Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert. Münster: Waxmann.

Židov, Nena. 2017. Certificiranje kulinarike in Unescova Konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine. V: Andrej Brence (ur.), Prehrana v Registru nesnovne kulturne dediščine in njeno certificiranje. Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, 10–12.

Židov, Nena. 2018. Težave Slovenije pri varovanju nesnovne kulturne dediščine v luči Unescove Konvencije (2003). Etnolog 28: 41–62.

Published
2020-12-31
How to Cite
1.
Godina GolijaM. The Upper Savinja Valley Stomach Sausage – A Narrative of Space, Diet, and People. Traditiones [Internet]. 2020Dec.31 [cited 2022Jan.22];49(3):35-2. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/9428
Section
FOOD HERITAGE-MAKING BETWEEN THE ALPS AND THE ADRIATIC