A Past that does not Pass?: Unreconciled Past in the Present and Future of Istria

Authors

DOI:

https://doi.org/10.3986/Traditio2022510306

Keywords:

unreconciled past, “exodus”, Istria, future, trauma, silenced memory, identity

Abstract

In the article, the author argues that the future is conditioned by the past – especially when the inhabitants have not come to terms with their history, as shown by the case study conducted in the Slovenian part of Istria. Examining the codification of the geographical name for Slovenian Istria demonstrates how important landmarks from the recent past influence local identity. In doing so, she analyzes silence and the relationship between the urban and rural. She argues that by erasing the past that was characteristic of socialism, the future “returns” to the past, especially in traumatized societies that have not come to terms with it.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arendt, Hannah. 2006 (1961). Med preteklostjo in prihodnostjo: Šest vaj v političnem mišljenju. Ljubljana: Krtina.

Assman, Aleida. 2010. The Construction of Memory and Historical Consciousness. V Dark Traces of the Past: Psychoanalysis and Historical Thinking, ur. Jürgen Straub in Jörn Rüssen, 19−32. Oxford, New York: Berghahn Books.

Ballinger, Pamela. 2003. History in Exile: Memory and Identity at the Borders of the Balkans. Princeton: Princeton University Press. DOI: https://doi.org/10.1515/9780691187273.

Ballinger, P. 2006. Opting for Identity: The Politics of International Refugee Relief in Venezia-Giulia, 1948−1952. Acta Histriae 14 (1): 115−140.

Bartulović, Alenka. 2013. »Nismo vaši!«: Antinacionalizem v povojnem Sarajevu. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Baskar, Bojan. 2002a. Dvoumni Mediteran. Koper: ZRS Koper, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko.

Baskar, Bojan. 2002b. Med regionalizacijo in nacionalizacijo: Iznajdba šavrinske identitete. Annales: Ser. Hist. Sociol. 12 (1): 115‒132.

Bohleber, Werner. 2010. Transgenerational Trauma, Identification, and Historical Consciousness. V Dark Traces of the Past: Psychoanalysis and Historical Thinking, ur. Jürgen Straub in Jörn Rüssen, 69−82. Oxford, New York: Berghahn Books. DOI: https://doi.org/10.1515/9781845453992-007.

Braudel, Fernand. 1988. Materialna civilizacija, ekonomija in kapitalizem, XV.‒XVIII. stoletje: Strukture vsakdanjega življenja: Mogoče in nemogoče, II. del. Ljubljana: ŠKUC, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Studia Humanitatis.

Barberis, Corrado. 1998. Le campagne italiane: Da Roma antica al Settecento. Roma, Bari: Laterza.

Brumen, Borut. 2000. Sv. Peter in njegovi časi: Socialni spomini, časi in identitete v istrski vasi Sv. Peter. Ljubljana: Cf*.

Brumen, Borut. 2001. Avant, on était tous simplement des Istriens: L'émergence de nouveaux repères identitaires dans un village frontalier de Slovénie. V Limites floues, frontières vives: Des variations culturelles en France et en Europe, ur. Christian Bromberger in Alain Morel, 343−359. Pariz: Maison des sciences de l'homme.

Buhin, Anita. 2017. Jugoslovenska popularna kultura između zabave i ideologije. V Stvaranje socialističkoga čovjeka: Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskega socializma, ur. Igor Duda, 221‒244. Zagreb, Pula: Srednja Evropa, Sveučilište Jurja Dobrile.

Buić, Mirna. 2017. Krepitev aktivne participacije narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v slovenski Istri. V Nemi spomini: Manjšine med obrobjem in ospredjem, ur. Saša Poljak Istenič, Mateja Habinc in Katja Hrobat Virloget, 57−70. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo.

Bryant, Rebecca in Daniel M. Knight. 2019. The Anthropology of the Future. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/9781108378277.

Celestina, Ingrid in Suzana Todorović. 2017. Šavrinka. Koper: Libris.

Čebron Lipovec, Neža. 2018. Izgradnja slovenskih obalnih mest v času po drugi svetovni vojni. Doktorska disertacija. Koper: Univerza na Primorskem.

Čebron Lipovec, Neža. 2019. Post-War Urbanism along the Contested Border: Some Observations on Koper/Capodistria and Trieste/Trst. Dve domovini 49: 199‒220. DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v0i49.7261.

D'Alessio, Vanni. 2008. Dall'Impero d'Austria al Regno d'Italia: Lingua, stato e nazionalizzazione in Istria. V Una storia balcanica: Fascismo, comunismo e nazinalismo nella Jugoslavia del Novecento, ur. Lorenzo Bertucelli in Mila Orlić, 31−71. Verona: Ombre corte.

Dobrovoljc, Helena. 2022. Ponovno o »slovenski« oz. »Slovenski Istri«. Jezikovna svetovalnica. https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/5670/ponovno-o-slovenski-oz-slovenski-istri (7. 9. 2022).

Dosse, Florence. 1993. Les héritiers de silence: Enfants d'appelés en Algérie. Pariz: Stock.

Dota, Franko. 2010. Zaraćeno poraće: Konfliktni i konkurentski narativi o stradanju i iseljevanju Talijana iz Istre. Zagreb: Srednja Evropa.

Duda, Igor. 2017. Uvod: Od nazadnosti do svemira, od projekta do zbornika. V Stvarjanje socialističkoga čovjeka: Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socializma, ur. Igor Duda, 5−22. Zagreb, Pula: Srednja Evropa.

Elias, Norbert in John L. Scotson. 1994. The Established and the Outsiders: A Sociological Enquiry into Community Problems. London: Sage.

Emrich, Hinderk M. 2010. Identity, Overvaluation and Representing Forgetting. V Dark Traces of the Past: Psychoanalysis and Historical Thinking, ur. Jürgen Straub in Jörn Rüssen, 45−68. Oxford, New York: Berghahn Books. DOI: https://doi.org/10.1515/9781845453992-006.

Fakin Bajec, Jasna. 2011. Procesi ustvarjanja kulturne dediščine: Kraševci med tradicijo in izzivi sodobne družbe. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Focardi, Filippo. 2020. Nel cantiere della memoria: Fascismo, Resistenza, Shoah, Foibe. Rim: Viella.

Fonda, Paolo. 2022. Guerra: Immagini del grande fiume della vita. Psiche 1: 333−338.

Frederiksen, Matin Demant. 2013. Young Men, Time, and Boredom in the Republic of Georgia. Philadelphia: Temple University Press.

Friedman, Merle. 2000. The Truth and Reconciliation Commission in South Africa as an Attempt to Heal a Traumatized Society. V International Handbook of Human Response to Trauma, ur. Arieh Y. Shalev, Rachel Yehuda in Alexander C. McFarlane, 399−412. New York: Springer Science+Business Media. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4177-6_29.

Gams, Ivan. 1991. Analiza imen za obalno regijo. Annales 1 (1): 7−11.

Gulin Zrnić, Valentina. 2009. Kvartovska spika: Značenja grada i urbani lokalizmi u Novom Zagrebu. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, Jesenski i Turk.

Gulin Zrnić, Valentina in Saša Poljak Istenič. 2022. Etnologija in kulturna antropologija prihodnosti: Koncepti za raziskovanje nečesa, česar (še) ni. Traditiones 51 (3): 17−44. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2022510302.

Gulin Zrnić, Valentina in Tihana Rubić. 2018. City-Making through Urban Gardening: Public Space and Civic Engagement in Zagreb. Narodna umjetnost 55 (1): 159‒179. DOI: https://doi.org/10.15176/vol55no109.

Guyer, Jane I. 2007. Prophecy and the Near Future: Thoughts on Macroeconomic, Evangelical, and Punctuated Time. American Ethnologist 34 (3): 409‒421. DOI: https://doi.org/10.1525/ae.2007.34.3.409.

Halbwachs, Maurice. 2001 (1925). Kolektivni spomin. Ljubljana: Studia Humanitatis.

Hrobat Virloget, Katja. 2021. V tišini spomina: »Eksodus« in Istra. Koper, Trst: Založba Univerze na Primorskem, Založništvo Tržaškega tiska. DOI: https://doi.org/10.26493/978-961-293-062-2.

Jurić Pahor, Marija. 2004. Neizgubljivi čas: Travma fašizma in nacionalsocializma v luči nuje po »obdobju latence« in transgeneracijske transmisije. Razprave in gradivo 44: 38−64.

Kerma, Simon in Tomaž Plesec, 2001. Slovenska Istra – Laboratorij za preučevanje regionalne identitete. Annales: Ser. Hist. Soc. 11 (2): 309−318.

Koper.si, 2022. https://www.koper.si/public_tender/javni-natecaj-za-izbor-umetniskega-dela-na-otocku-v-obmorskem-parku-zusterna/.

Ledinek Lozej, Špela in Nataša Rogelja. 2012. Šavrinka, Šavrini in Šavrinija v etnografiji in literaturi. Slavistična revija 60 (3): 537−547.

Lowenthal, David. 1995 (1985). The Past is a Foreign Country. Cambridge: Cambridge University Press.

Lusa, Stefano. 2022a: Forum Tomizza, 16.–21. 5. 2022, »…e dopo xe rivadi i druxi”! https://www.forumtomizza.com/hr/lusa-stefano-e-dopo-xe-rivadi-i-druxi-2022/391/?fbclid=IwAR38kmrQSk6F0LNWYKjcJnhvFwedeXv3S253T-cJ1EemCx_emNJrTvOTYHg.

Lusa, Stefano. 2022b: Istria e non Istria slovena. Radio Capodistria, 12. 4. 2022. https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/istria/istria-e-non-istria-slovena/619584?fbclid=IwAR0OGJfvXwR3iEPC8d2g5TexHWuCZc0bDgJcz9Y7PwGF3gqd9gayzg-FsF0.

Lusa, Stefano, 2022c. Istria slovena: Dopo l’esodo, in cerca di una propria identità. Osservatoio Balcani, 10. 2. 2022. https://www.balcanicaucaso.org/aree/Slovenia/Istria-slovena-dopo-l-esodo-in-cerca-diuna-propria-identita-215722?fbclid=IwAR2TzuWHWwMdSvnzL30PRMCuzhXIjcHRW2naB3j4rrOWUJoiNh0TFFiID_Q.

Lusa, 2022d. Istria o Istria slovena, Francia e Ucraina. Radio Capodistria, Oddaja Il vaso di Pandora, 15. 4. 2022. https://365.rtvslo.si/arhiv/il-vaso-di-pandora/174865159.

Matošević, Andrea. 2017. Posrednici u stvaranju socijalističkih ljudi na omladinskim radnim akcijama: Utopija, dijalektika i vrijeme. V Stvarajanje socialističkoga čovjeka: Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskega socializma, ur. Igor Duda, 75−96. Zagreb, Pula: Srednja Evropa, Sveučilište Jurja Dobrile.

McFarlane, Alexander C. 2000. On the Social Denial of Trauma and the Problem of Knowing the Past. V International Handbook of Human Response to Trauma, ur. Arieh Y. Shalev, Rachel Yehuda in Alexander C. McFarlane, 11−26. New York: Springer Science+Business Media. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4177-6_2.

Moja zgodba iz tišine, 2022. www.mojazgodbaiztisine.si (21. 10. 2022).

Orlić, Olga. 2008. Mnogoznačje istarskog multikulturalizma. Etnološka tribina 31 (38): 39−59.

Orlić, Mila. 2019. Né italiani né slavi: State- e Nation-building jugoslavo nel secondo dopoguerra in Istria. Contemporanea 22 (4): 561−584.

Pina, 2022. Izbrali smo projekte v okviru razpisa »spodbude za rešitve: dolgoživa družba« za leto 2022. https://www.pina.si/izbrali-smo-projekte-v-okviru-razpisa-spodbude-za-resitve-dolgoziva-druzba-za-leto-2022/ (1. 7. 2022).

Pink, Sarah in Juan Francisco Salazar. 2017. Anthropologies and Futures: Setting the Agenda. V Anthropologies and Futures: Researching Emerging and Uncertain Worlds, ur. Sarah Pink idr., 3−22. London: Blomsboory Academy. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003084570-2.

Poljak Istenič, Saša. 2013. Tradicija v sodobnosti: Janče – zeleni prag Ljubljane. Ljubljana: Založba ZRC. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612546588.

Pushkarova, Tatjana. 2020. Ruined Lives: Repression in the Soviet Union. Rom J Psichoanal 13 (2): 132−156.

Pupo, Raoul in Aleksander Panjek. 2004. Riflessioni sulle migrazioni ai confine italo-jugoslavi (1918‒60). V Oltre l’Italia e l’Europa / Beyond Italy and Europe: Ricerche sui movimenti migratori e sullo spazio multiculturale, ur. Carlo Donato, Pio Nodari in Aleksander Panjek, 343−360. Trst: Edizioni Università di Trieste.

Ringel, Felix. 2018. Back to Postindustrial Future: An Ethnography of Germany's Fastest-Shrinking City. New York, Oxford: Berghahn. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvw04hp7.

Shalev Arieh Y., Rachel Yehuda in Alexander C. McFarlane. 2000. Healing Traumatized Societies and Preventing the Cycle of Violence. V International Handbook of Human Response to Trauma, ur. Arieh Y. Shalev, Rachel Yehuda in Alexander C. McFarlane, 397−398. New York: Springer Science+Business Media.

Simonovič, Samuel. 2022. Nacionalno neopredeljena identiteta kot subverzivna identiteta na primeru Istre in Francija Blaškovića. (Magistrsko delo.) Koper: Oddelek za antropologijo in kulturne študije FHŠ UL.

Stein, Howard, 2007. Insight and Imagination: A Study of Knowing and Not Knowing in Organizational Life. Lanham: University Press of America.

Stewart, Kathleen. 2005. Trauma Time: A Still Life. V Histories of the Future, ur. Daniel Rosenberg in Susan Harding, 321−354. Durham: Duke University Press. DOI: https://doi.org/10.1215/9780822386810-016.

Straub, Jürgen. 2010. Understanding Transgenerational Transmission: The Burden of History in Families of Jewish Victims and their National Socialist Perpetrators. V Dark Traces of the Past: Psychoanalysis and Historical Thinking, ur. Jürgen Straub in Jörn Rüssen, 101−138. Oxford, New York: Berghahn Books. DOI: https://doi.org/10.1515/9781845453992-009.

Trouillot, Michel-Rolph. 2015. Silencing the Past: Power and Production of History. Boston: Beacon Press.

Tucović, Vladka. 2012. Slovenska Istra: Pokrajina na slovenskem literarnem zemljevidu. V Slavistika v regijah: Slovenski slavistični kongres, ur. Boža Krakar Vogel, 52–57. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije in Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Tucović, Vladka. 2013. Istra v sodobni slovenski književnosti. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani.

van den Dries, Monique in José Schreus. 2020. A Glimpse into the Crystal Ball: How do we select the Memory of the Future? V Critical Perspectives on Cultural Memory and Heritage: Construction, Transformation and Destruction, ur. Veysel Apavdin, 289−306. London: UCL Press. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv13xpsfp.23.

Verginella, Marta. 2017. O zgodovinjenju dihotomije mesta in podeželja. Acta Histriae 25 (3): 457−472.

Veschambre, Vincent. 2008. Traces et mémoires urbaines: Enjeux sociaux de la patrimonilasation et de la démolition. Rennes: PUR. DOI: https://doi.org/10.4000/books.pur.42988.

Vodopivec, Nina. 2021. Tu se ne bo nikoli več šivalo: Doživljanje izgube dela in propada tovarne. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino.

Volk, Sandi. 2003. Istra v Trstu: Naselitev istrskih in dalmatinskih ezulov in nacionalna bonifikacija na Tržaškem 1954–1966. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko.

Žigo, Polona. 2022. Slovenska Istra z malo ali veliko začetnico? Obala Plus, 1. 9. 2022. https://obalaplus.si/slovenska-istra-z-malo-ali-veliko-zacetnico/.

Published

25.01.2023

How to Cite

Hrobat Virloget, K. (2023). A Past that does not Pass?: Unreconciled Past in the Present and Future of Istria. Traditiones, 51(3), 121–139. https://doi.org/10.3986/Traditio2022510306

Issue

Section

Urbane prihodnosti / Urban futures