Vol 1 (1998)


Table of Contents

UVOD / INTRODUCTION

Monika Kropej, Nikolai Mikhailov PDF
Uvodna beseda
Introducione
7-8

RAZPRAVE / DISSERTATIONES

Nikita I. Tolstoj PDF
«Bez četyreh uglov izba ne stroitsja» (zametki po slavjanskomu jazyčestvu) 9-21

Niko Kuret PDF
Zum Ursprung der Herbergsuche 23-25

SLOVANSKA MITOLOGIJA – VIRI IN REKONSTRUKCIJE / SLAVIC MYTHOLOGY – SOURCES AND RECONSTRUCTIONS

Vladimir N. Toporov PDF
Nekotorye voprosy izučenija slavjanskoj mifologii
Einige Fragen zur Erforschung der slawischen Mythologie
29-34

Leszek Moszyński PDF
Dlaczego naukowe opisy prasłowiańskich wierzeń są tak różnorodne
Warum sind die wissenschaftlichen Beschreibungen des urslavischen Glaubens so verschiedenartig
35-44

Aleksandar Loma PDF
Interpretationes Slavicae: Some Early Mythological Glosses
Interpretationes Slavicae. Nekotorye rannie mifologičeskie glossy
45-53

Nikolai Mikhailov PDF
Einige Anmerkungen zur slowenischen mythopoetischen Tradition im Rahmen der slawischen Mythologie
Alcune osservazioni sulla tradizione mitopoietica slovena nella cornice della mitologia slava
55-60

Vlado Nartnik PDF
Pogansko bogovje slovanskega vzhoda in zahoda v luči slovenskih ljudskih pesmi
Pagan Deities of the Slavic East and West in Slovene Folk Songs
61-73

Nikos Čausidis PDF
Slovenskite panteoni vo likovniot medium: Svarog
The Slavic Pantheons in Visual Medium: Svarog
75-92

Zmago Šmitek PDF
Kresnik: An Attempt at a Mythological Reconstruction
Kresnik: poskus mitološke rekonstrukcije
93-118

Anna Plotnikova PDF
Južnoslavjanskaja narodnaja demonologija v balkanskom kontekste
Südslawische Volksdämonologie im balkanischen Aspekt
119-130

Ljudmila N. Vinogradova PDF
Duhi, vseljajuščiesja v čeloveka
Die Geister, die in Menschen eindringen
131-140

Svetlana M. Tolstaja PDF
Magičeskie sposoby raspoznavanija ved’my
Magische Arten, um eine Hexe zu erkennen
141-152

Monika Kropej PDF
The Horse as a Cosmological Creature in the Slovene Mythopoetic Heritage
Konj kot kozmološko bitje v slovenskem mitopoetičnem izročilu
153-167

Marjeta Šašel Kos PDF
From the Tauriscan Gold Mine to the Goldenhorn and the Unusual Alpine Animal
Od zlata pri Tavriskih do Zlatoroga in nenavadne alpske živali
169-182

Tatjana Agapkina PDF
Mifologija derev’ev v tradicionnoj kul’ture slavjan: leščina (Corylus avellana)
Die Mythologie der Bäume in der traditionellen Kultur der Slawen: Corylus avellana
183-194

Nikolai Kolev PDF
Zu einigen Legenden und Überlieferungen von Wasserquellen in Bulgarien
Myths and Legends About Water Sources in Bulgaria
195-204

Mirjam Mencej PDF
Vorstellung vom Wasser als Grenze zum Jenseits in der slowenischen Volksliteratur
Predstava o vodi kot meji z onstranstvom v slovenskem ljudskem slovstvu
205-224

Helena Ložar-Podlogar PDF
Kres. Die Sonnwendbräuche der Slowenen
Slovenske kresne šege
225-242

Ljupčo S. Risteski PDF
Mitskite pretstavi za svetot na mrtvite vo tradicionalnata kultura na Makedoncite
Mythical Presentations of the World of the Dead in the Traditional Culture in Macedonia
243-257

Pietro U. Dini PDF
Nota su sl. *ubog- “demone domestico” e it. povero “defunto”
Ob primerjavi slov. *ubog- “hišni demon” in it. povero “rajni”
259-262

PSIHOLOŠKA INTERPRETACIJA LJUDSKEGA IZROČILA / PSYCHOLOGICAL INTERPRETATION OF FOLK NARRATIVE

Damjan J. Ovsec PDF
Fair Vida. The Everlasting Importance of the Psychological Aspect of the Slovene Ballad. Interdisciplinarian Ethnological Interpretation
Lepa Vida. Večno živi psihološki vidik slovenske balade. Interdisciplinarna etnološka interpretacija
265-277

NEINDOEVROPSKE VZPOREDNICE / NON-INDOEUROPEAN PARALLELS

Maja Milčinski PDF
Yin-yang v kitajski mitologiji in vprašanje primerjave s slovanskima Belobogom in Černobogom
Yin-yang in Chinese Mythology as Compared to the Slavic Belobog and Černobog
281-288

MITOLOGIJA IN KNJIŽEVNOST / MYTHOLOGY AND LITERATURE

Stefano Garzonio PDF
Alcune considerazioni sul pantheon slavo nell’opera di Aleksandr Radiščev
Nekotorye soodraženija o slavjanskom panteone v tvorčestve Aleksandra Radiščeva
291-298

Dejan Ajdačić PDF
Govor demona u slovenskim književnostima 19. veka
Le discours des démons dans les littératures slaves du dix-neuvième siècle
299-306

Elena E. Levkievskaja PDF
K voprosu ob odnoj mistifikacii ili gogolevskij Vij pri svete ukrainskoj mifologii
Zur Frage einer Mystifikation oder Gogols Vij im Lichte der ukrainischen Mythologie
307-316