Vol 14 (2011)


Table of Contents

SLOVANSKA MITOLOGIJA – VIRI IN REKONSTRUKCIJE / SLAVIC MYTHOLOGY – SOURCES AND RECONSTRUCTIONS

Nikolai Mikhailov (1967–2010) PDF
Einige Anmerkungen zur slowenischen mythopoetischen Tradition im rahmen der slawischen Mythologie
Alcune osservazioni sulla tradizione mitopoietica slovena nella cornice della mitologia slava
9-14

Radoslav Katičić PDF
Veles u psalmu
Der Slawische Gott Veles in einem Psalm
15-22

Brina Škvor Jernejčič PDF
Motiv trikotnika s podaljški na glinenem posodju v pozni bronasti in zgodnji železni dobi. Razmislek o njegovi okrasni in simbolni vrednosti
The Motif of the Triangle with Extensions on the Ceramic Vessels of the Late Bronze and Early Iron Age. The Reflection towards Its Ornamental and Symbolic Value
23-52

Katja Pavlič PDF
Spinning – the Myth and the Reality
Mit in stvarnost preje
53-57

LJUDSKO PRIPOVEDNIŠTVO IN VEROVANJA / FOLK NARRATIVE AND BELIEFS

Monika Kropej PDF
Folk Storytelling between Fiction and Tradition: The “Walled-Up Wife” and Other Construction Legends
Ljudsko pripovedništvo med fikcijo in tradicijo: “Zazidana žena” in druge zgodbe o gradnji
61-86

Suzana Marjanić PDF
The Mythic Cyborgs of Croatian Oral Legends and the Fantasy Genre
Mitski kiborzi hrvatskih usmenih predaja i fantasy žanr
87-106

Ivan Lozica PDF
Doubles Game: Orko & Macić Versus Golem & Homunculus
Igra parova: Orko i Macić protiv Golema i Homunculusa
107-112

Luka Šešo PDF
What is “Real” in Believing in Supernatural Beings? The Informant’s Cut
Što je “stvarno” u vjerovanju u nadnaravna bića. Kazivačeva verzija
113-124

Jelena Marković PDF
Pričanja o neobičnim iskustvima iz djetinjstva i procesi ontogeneze
Storytelling about Unusual Childhood Experiences and Processes of Ontogenesis
125-141

Marijana Hameršak PDF
Lowbrow Skepticism or Highbrow Rationalism? (Anti)Legends in 19th-Century Croatian Primers
Pučki skepticizam ili elitni racionalizam? (Anti)predaje u hrvatskim početnicama 19. stoljeća
143-157

Nataša Polgar PDF
Is There a Place for the Other in Fokloristics?
Ima prostora za drugog u fokloristici?
159-166

RAZISKOVALNE METODE IN INTERPRETACIJE LJUDSKEGA IZROČILA / RESEARCH METHODS AND INTERPRETATIONS OF FOLK TRADITIONS

Saša Babič PDF
Lingvistična antropologija in etnolingvistika
Linguistic Anthropology and Ethnolinguistics
169-180

Marija Klobčar PDF
»Voda! Jaz ti darujem, od dna do dna …« Pesemske sledi verovanja v nadnaravno moč vode
“Water! I Sacrifice to You, from Bottom to Bottom …”: Belief in the Supernatural Power of Water Reflected in Song
181-193

Lidija Stojanović PDF
Arapot vo makedonskata narodna kniževnost i negovi paraleli na Mediteranot
The Black Arab in Macedonian Folk Literature and Parallels in the Mediterranean Folklore
195-211

Ljubinko Radenković PDF
Zao čas u verovanju slovenskih naroda
«Neroven», «lih čas» v pover'jah slavjanskih narodov
213-218

Michał Łuczyński PDF
Kognitywna definicja Peruna: Etnolingwistyczna próba rekonstrukcji fragmentu słowiańskiego tradycyjnego mitologicznego obrazu świata
Cognitive Definition of Perun: An Attempt at Reconstruction of a Fragment of the Traditional Mythological Appearance of the Slavic World
219-230

Kostyantyn Rakhno PDF
Semantika vognju gončarnogo gorna v bilorus'kij kul'turi
The Semantics of the Pottery Kiln Fire in Belarusian Culture
231-252

Rolandas Kregždys PDF
Rekonstrukcija mifopoetičeskogo obraza utki (Anas) (po dannym pis'mennyh istočnikov i fol'klora baltijcev, slavjan i drugih I-E narodov)
Reconstruction of the Mythopoetical Image of a Duck (Anas) (According to the Written Sources and Folklore Data of Baltic, Slavic and the Other I-E Peoples)
253-290

Dainius Razauskas PDF
Ryba - mifologičeskij proobraz lodki
The Fish as a Mythological Prototype of the Boat
291-303

MITOLOGIJA IN KNJIŽEVNOST / MYTHOLOGY AND LITERATURE

Tihomir Engler, Andrijana Kos-Lajtman PDF
Bajkopisna diseminacija mitoloških motiva u Pričama iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić na primjeru intertekstualnih poveznica s leksikonom A. Tkanyja
Fairytalemanship-like Dissemination of Mythological Motives in Croatian Tales of Long Ago by Ivana Brlić-Mažuranić, Exemplified by Intertextual Connections with A. Tkany’s Lexicon
307-326

Petra Novak PDF
Najstnikom ‘predpisana’ slovenska bajčna in mitološka bitja
‘Prescribed’ Slovene Mythical and Mythological Creatures for Teenagers
327-341

GRADIVO / MATERIAL

Mirjana Trošelj PDF
Mitske predaje i legende južnovelebitskog Podgorja
Mythical Traditions and Legends from Podgorje in Southern Velebit
345-370

Boris Čok, Ladislav Placer PDF
Trhlovca = lokavska Triglavca
Trhlovca = Triglavca of Lokev
371-378

Boris Čok PDF
Pričevanje o bogu Kresu: Prelože pri Lokvi
A Narrative from Prelože by Lokva about God Kres
379-380

RECENZIJE IN POROČILA O KNJIGAH / BOOK REVIEWS

Zmago Šmitek PDF
Damjan J. Ovsec: Praznovanje pomladi in velike noči na Slovenskem in po svetu / Celebrations of Spring and Easter in Slovenia and the World 383-385

Saša Babič PDF
Daiva Vaitkevičienė: Lietuvių užkalb˙ejimai: gydymo formulės / Lithuanian Verbal Healing Charms 386-387

Mario Katić PDF
Marijana Hameršak i Suzana Marjanić (ur.): Folkloristička čitanka 388-389

Andrej Pleterski PDF
Michal Téra: Perun bůh hromovládce, sonda do slovanského archaického náboženství 390-391

Andrej Pleterski PDF
Katja Hrobat: Ko Baba dvigne krilo: prostor in čas v folklori Krasa 392-393