Author Details

Munda Hirnök, Katalin, Inštitut za narodnostna vprašanja, Erjavčeva 26, 1000 Ljubljana

  • Vol 33, No 1 (2004) - Razprave in razgledi / Articles and Essays
    PRIKAZ SEZONSTVA V ŠTEVANOVCIH V PORABJU MED OBEMA SVETOVNIMA VOJNAMA V LUČI SPOMINOV INTERVJUVANCEV
    SEASONAL WORK IN THE MEMORY OF THE PEOPLE OF APÁTISTVÁNFALVA
    Abstract  PDF