Author Details

Bajič, Blaž, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana

  • Vol 44, No 3 (2015) - 2015 Miscellanea
    USTVARJANJE PROSTOROV USTVARJALNOSTI. SODOBNI ROKODELSKI SEJMI V LJUBLJANI KOT PRODUKCIJA LOKALNOSTI
    CREATING SPACES OF CREATIVITY: CONTEMPORARY ARTS AND CRAFTS FAIRS IN LJUBLJANA AS PRODUCTION OF LOCALITY IN TIME OF A NEOLIBERAL PARADIGM OF PLACE
    Abstract  PDF