Podrobnosti avtorja

Golec, Boris, ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa Novi trg 2 SI-1000 Ljubljana, Slovenija

  • Letn. 24, Št. 1 (2019) - Articles
    Višnjegorski slikarji 17. in 18. stoletja, njihovo socialno in naročniško okolje. Frančišek Karel (Francesco) Faenzi, Franc Faenzi, Janez Jakob Menhard (Mönhardt), Jakob Killer, Karel Ludvik Gentilli, Peter Straspurger, Franc Anton Nirenberger, Franc Ksav
    Povzetek  PDF