Baročna umetnostna dediščina bratovščin v hrvaški frančiškanski provinci sv. Cirila in Metoda

Mirjana Repanić-Braun

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.v23i2.7337

Povzetek

V 17. in 18. stoletju so bratovščine na kontinentalnem Hrvaškem delovale kot naročniki kiparskih del, slik in liturgične opreme, vendar je njihov celotni prispevek k vizualni in kulturni identiteti tega območja slabše raziskan kakor dediščina bratovščin na jadranskem Hrvaškem. Zato je cilj te razprave ponuditi vpogled v pomembno dediščino laičnih bratovščin v hrvaški frančiškanski provinci sv. Cirila in Metoda. Bistvena zgodovinska dejstva o ustanavljanju in delovanju bratovščin v hrvaški frančiškanski provinci sv. Cirila in Metoda lahko dobimo iz podatkov, ki jih je v vrsti publikacij o samostanih in cerkvah province objavil br. Paškal Cvekan. Temelječ deloma na njegovih študijah arhivov po frančiškanskih samostanih od Trsata in Zagreba na hrvaškem do Bača in Subotice na srbskem ozemlju in dopolnjen z mojimi lastnimi arhivskimi in terenskimi raziskavami, podaja članek topografski pregled bratovščinskih dosežkov v umetnostnem naročništvu v provinci. Obravnava naročnikov, umetnikov in delavnic pa tudi slogovne identitete in ikonografije posameznih del razkriva pomembne nove vidike religiozne in umetnostne dediščine severozahodne Hrvaške.

Ključne besede

bratovščine; hrvaška frančiškanska provinca sv. Cirila in Metoda; slikarstvo; kiparstvo; grafika; 17. stoletje; 18. stoletje

Celotno besedilo:

PDF (English)

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.v23i2.7337

Acta historiae artis Slovenica je indeksirana v mednarodnih bibliografskih bazah Scopus, ERIH PLUS, EBSCO Publishing, FRANCIS, BHA (Bibliography of the History of Art), IBZ.