Brezmadežna, cesar Leopold I. in rimski tezni list ljubljanskih frančiškanov

Friedrich Polleroß

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.v23i1.7319

Povzetek

Članek obravnava tezni list Jana Onghersa iz leta 1700, ki je bil doslej neznan oz. smo poznali le pripravljalno risbo zanj, hranjeno v Budimpešti. Grafika vključuje naslednje ikonografske teme: habsburško češčenje Brezmadežne, zmagoslavje nad Otomani, rivalstvo med frančiškanskim ter jezuite in njihove tezne liste. Obenem osvetljuje politično-umetnostne zveze med Dunajem, Ljubljano, Augsburgom in Prago.

Ključne besede

Pietas Austriaca; Brezmadežna; Habsburžani; tezni listi; frančiškani; dominikanci, jezuiti; Joannes Duns Scotus, Otomani; Jan Onghers; Elias Nessenthaler

Celotno besedilo:

PDF (Deutsch)

DOI: https://doi.org/10.3986/ahas.v23i1.7319

Acta historiae artis Slovenica je indeksirana v mednarodnih bibliografskih bazah Scopus, ERIH PLUS, EBSCO Publishing, FRANCIS, BHA (Bibliography of the History of Art), IBZ.