Book review

Authors

  • Igor Dakskobler

Abstract

Brus, R. 2008: Sto grmovnih vrst na Slovenskem. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 215 pp.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aeschimann, D., Lauber, K., Moser, D. M. & Theurillat, J.-P. 2004: Flora alpina. Bd. 1: Lycopodiaceae- Apiaceae. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart,

Wien, 1159 pp.

Bačič, T. & Jogan, N. 2004: Rhododendron luteum Sweet – rumeni sleč. In: B. Čušin (ed.): Natura 2000 v Sloveniji. Rastline. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, pp. 146–150.

Glasnović, P. 2007: Prispevek k poznavanju flore Slovenske Istre. Hladnikia 20: 2–10.

Jogan, N., Bačič, T., Frajman, B., Leskovar, I., Naglič, D., Podobnik, A., Rozman, B., Strgulc - Krajšek, S. & Trčak, B. 2001: Gradivo za Atlas flore Slovenije. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 443 pp.

Piltaver, A. 2007: O stari trti iz Vinj. Proteus 69 (9–10): 390–399.

Piltaver, A. 2008: Kulturna zanimivost ali naravna znamenitost stare trte iz Vinj. In: Omerzu, S. (ed.): Iz dežele Jurija Vege. Zbornik občine Dol pri Ljubljani 1. Občina Dol pri Ljubljani, Ljubljana, pp. 103–120.

Strgulc Krajšek, S. 2007: Santalaceae – lanikovke. In: Martinčič, A. (ed.): Mala flora Slovenije. Ključ za določanje praprotnic in semenk. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, pp. 359–361.

Wraber, T. 2007: Cupressaceae – cipresovke. In: Martinčič, A. (ed.): Mala flora Slovenije. Ključ za določanje praprotnic in semenk. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, pp. 114–116.

Published

2015-09-01

How to Cite

Dakskobler, I. (2015). Book review. Hacquetia, 7(2). Retrieved from https://ojs.zrc-sazu.si/hacquetia/article/view/2927

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>