Dry grasslands in the Slovenský kras Mts (Slovakia) and the Aggteleki-karszt Mts (Hungary) – a comparison of two classificati on approaches

Authors

  • Daniela Dúbravková-Michálková Institute of Botany, Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 14, 845 23 Bratislava, Slovakia
  • Monika Janišová Institute of Botany, Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 14, 845 23 Bratislava, Slovakia
  • Jiří Kolbek Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic, 252 43 Průhonice, Czech Republic
  • Róbert Šuvada Slovenský kras Mts NP and BR Administration, Hámosiho 188, 049 51 Brzotín, Slovakia
  • Viktor Virók Aggteleki-karszt Mts NP and BR Administration, Tengerszem oldal 1, 3758 Jósvafő, Hungary
  • Mária Zaliberová Institute of Botany, Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 14, 845 23 Bratislava, Slovakia

Keywords:

Bromo pannonici-Festucion pallentis, xerophilous grassland vegetation, electronic expert system, Festucion valesiacae, modified TWINSPAN, phytosociology, supervised and unsupervised classification, syntaxonomy

Abstract

The paper brings numerical classification of 48 new phytosociological relevés of dry grassland vegetation from the Slovenský kras Mts and the Aggteleki-karszt Mts located on the border between Slovakia and Hungary (Central Europe). We performed a comparison of two classification approaches (an unsupervised method – modified TWINSPAN, and a supervised approach – electronic expert system based on formal definitions of associations), which were applied on the same dataset. Four associations were distinguished: Campanulo divergentiformis-Festucetum pallentis Zólyomi (1936) 1966, Poo badensis-Caricetum humilis (Dostál 1933) Soó ex Michálková in Janišová et al. 2007, Alysso heterophylli-Festucetum valesiacae (Dostál 1933) Kliment in Kliment et al. 2000 and Festuco rupicolae-Caricetum humilis Klika 1939. A newly recorded stand of the rare Stipetum tirsae Meusel 1938 association is characterised. What is more, we established a neotype of the Alysso heterophylli-Festucetum valesiacae association.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Borhidi, A. (ed.) 2003: Magyarország novénytársulásai. Akadémiai kiadó, Budapest, 610 pp.

Braun-Blanquet, J. 1964: Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. Ed. 3. Springer Verlag, Wien, 865 pp.

Bruelheide, H. 2000: A new measure of fidelity and its application to defining species groups. Journal of Vegetation Science 11: 167–178.

Bruelheide, H. & Chytrý, M. 2000: Towards unification of national vegetation classifications: A comparison of two methods for analysis of large data sets. Journal of Vegetation Science 11: 295–306.

Chytrý, M. 2007: Vymezení vegetačních jednotek a ich interpretace. In: Chytrý, M. (ed.): Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace. Academia, Praha, pp. 19–34.

Chytrý, M., Hoffmann, A. & Novák, J. 2007: Suché trávníky (Festuco- Brometea). In: Chytrý, M. (ed.): Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace. Academia, Praha, pp. 371–497.

Dostál, J. 1933: Geobotanický přehled vegetace Slovenského krasu. Věstník Královské české společnosti nauk, Tř. 2., Praha, 4: 1–44.

Futák, J. 1984: Fytogeografické členenie Slovenska. In: Bertová, L. (ed.): Flóra Slovenska IV/1. Veda, Bratislava, pp. 418–419.

Hennekens, S. M. & Schaminée, J. H. J. 2001: TURBOVEG, a comprehensive data base management system for vegetation data. Journal of Vegetation Science 12: 589–591.

Janišová, M. 2007: Introduction and methods. In: Janišová, M., Hájková, P., Hegedüšová, K., Hrivnák, R., Kliment, J., Michálková, D., Ružičková, H., Řezníčková, M., Tichý, L., Škodová, I., Uhliarová, E., Ujházy, K & Zaliberová, M. 2007: Travinnobylinná vegetácia Slovenska – elektronický expertný systém na identifikáciu syntaxónov. (Grassland vegetation of Slovakia – electronic expert system for syntaxa identification). Botanický ústav SAV, Bratislava, pp. 22–29.

Janišová, M., Hájková, P., Hegedüšová, K., Hrivnák, R., Kliment, J., Michálková, D., Ružičková, H., Řezníčková, M., Tichý, L., Škodová, I., Uhliarová, E., Ujházy, K & Zaliberová, M. 2007: Travinnobylinná vegetácia Slovenska – elektronický expertný systém na identifikáciu syntaxónov. (Grassland vegetation of Slovakia – electronic expert system for syntaxa identification). Botanický ústav SAV, Bratislava, 265 pp.

Kliment, J., Hrivnák, R., Jarolímek, I. & Valachovič, M. 2000: Nelesné spoločenstvá Drienčanského krasu. In: Kliment, J. (ed.): Príroda Drienčanského krasu. ŠOP SR, Banská Bystrica, pp. 155–190.

Kubinská, A. & Janovicová, K. 1996: A Second Checklist and Bibliography of Slovak Bryophytes. Biologia 51/Suppl. 3: 81–146.

Marhold, K. & Hindák, F. (eds) 1998: Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. Veda, Bratislava, 688 pp.

Meusel, H. 1938: Über das Vorkommen des Schmalblättrigen Federgrass, Stipa stenophylla Čern., im nördlichen Harzvorland. Hercynia 1: 285– 308.

Michálková, D. 2007: Festucion valesiacae Klika 1931. In: Janišová, M., ájková, P., Hegedüšová, K., Hrivnák, R., Kliment, J., Michálková, D., Ružičková, H., Řezníčková, M., Tichý, L., Škodová, I., Uhliarová, E., Ujházy, K & Zaliberová, M.: Travinnobylinná vegetácia Slovenska – elektronický expertný systém na identifikáciu syntaxónov. (Grassland vegetation of Slovakia – electronic expert system for syntaxa identification). Botanický ústav SAV, Bratislava, pp. 33–49.

Michálková, D. & Janišová, M. 2008: Xerotermná vegetácia Slovenského a Aggteleckého krasu – prehľad najnovších výsledkov výskumu. (Dry grassland vegetation of the Slovak karst (Slovakia) and Aggtelek karst (Hungary) – overwiev of new results). Proceedings of the 7th national conference for Biosphere Reserves in Slovakia, Rožňava, 20.–21.11. 2007, in press.

Roleček, J., Tichý, L., Zelený, D. & Chytrý, M. 2008: Modified TWINSPAN classification with the hierarchy respecting cluster heterogeneity. Journal of Vegetation Science, in press.

Rozložník, M. & Karasová, E. (eds) 1994: CHKOBR Slovenský kras. Osveta, Martin, 480 p.

Tichý, L. & Holt, J. 2006: JUICE program for management, analysis and classification of ecological data. First version of the program manual. Masarykova univerzita, Brno, URL [http://www.sci.muni.cz/botany/juice/]

Tichý, L. 2002: JUICE, software for vegetation classification. Journal of Vegetation Science 13: 451–453.

Tichý, L. 2005: New similarity indices for the assignment of relevés to the vegetation units of an existing phytosociological classification. Plant Ecology 179: 67–72. (DOI: 10.1007/s11258-004-5798-8).

van der Maarel, E. 1979: Transformation of coverabundance values in phytosociology and its effect on community similarity. Vegetatio 39: 97– 114.

Weber, H. E., Moravec, J. & Theurillat, J.-P. 2000: International Code of Phytosociological Nomenclature. Ed. 3. Journal of Vegetation Science 11: 739–768.

Westhoff, V. & van der Maarel, E. 1973: The Braun- Blanquet approach. In: Whittaker, R. H. (ed.): Ordination and Classification of Communities. Dr. W. Junk Publishers, The Hague, pp. 617–727.

Published

2015-09-01

How to Cite

Dúbravková-Michálková, D., Janišová, M., Kolbek, J., Šuvada, R., Virók, V., & Zaliberová, M. (2015). Dry grasslands in the Slovenský kras Mts (Slovakia) and the Aggteleki-karszt Mts (Hungary) – a comparison of two classificati on approaches. Hacquetia, 7(2). Retrieved from https://ojs.zrc-sazu.si/hacquetia/article/view/2923

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)