Letn. 39, Št. 1 (2018)

Descartes; Antropocen; Realizem v moderni filozofiji

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Descartes

Matjaž Vesel PDF
Descartes o gibanju v Svetu

René Descartes PDF
Principi filozofije, drugi del

Aleš Bunta PDF
Singularnost cogita: nekaj dopolnil k Hintikkovi teoriji

Jaakko Hintikka PDF
Cogito, ergo sum: sklep ali performativ?

Antropocen

Tadej Troha PDF (English)
Doba črke H: k imperativu antropocena

Realizem v moderni filozofiji

Miran Božovič PDF
Spekulativna zgodovina filozofije

Gregor Kroupa PDF
Realizem Leibnizeve univerzalne karakteristike

Slavoj Žižek PDF
Realnost in Realno: variacije na temo Platonove votline