Letn. 35, Št. 1 (2014)

Kritika politične ekonomije in kapitalistična animalizacija, Spekulativni materializem: filozofija in politika, Ekonomi

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Kritika politične ekonomije in kapitalistična animalizacija

Frank Ruda PDF
Kdo misli reduktivno? Kapitalistične živali

Janis Stavrakakis PDF
Vesti iz grškega laboratorija: metafore, strategije in dolg v luči evropske krize

Davide Tarizzo PDF
Od biopolitike do etopolitike: Foucault in mi

Spekulativni materializem: filozofija in politika

Jan Völker PDF
Subjektivni materializem

Katja Diefenbach PDF
Anarhično načelo imaginacije: spekulativni materializem in politika pri Spinozi

Jason Barker PDF
Nazaj v šolo: politično branje Althusserja

Ekonomija življenja in smrti

Dominiek Hoens PDF
Pascalovska stava politike: pripombe k Badiouju in Lacanu

Stijn Vanheule PDF
Singularnost in realno, ki ga ne moremo zapisati: Frege pri poznem Lacanu

Rosaura Martinez Ruiz PDF
Freudovski duševni aparat: bioartefakt

Čas, fikcija, svet

Jacques Rancière PDF
Čas, pripoved, politika

Jelica Šumič Riha PDF
Čas in dejanje

Rok Benčin PDF
Možni svetovi in nemožna pripoved: od Leibniza do Prousta