Moderne časovnosti v Mirnem življenju Jie Zhangkeja

Rok Benčin

Povzetek

Članek poskuša razvozlati kompleksen preplet različnih časovnosti v Mirnem življenju (2006) Jie Zhangkeja. Film je bil posnet na območju gradnje Jezu Treh sotesk, največje elektrarne na svetu, vendar se osredotoča na velikopotezni proces rušenja v ozadju – zaradi nastalega akumulacijskega jezera je bilo namreč iz območja preseljenih več kot milijon ljudi. Na ozadju križanja časovnih premic modernizacije in nostalgije, ki ju strukturira določen cilj ali izhodiščna točka, Jia z značilno mešanico realističnih in fikcijskih prvin prikaže negotovo sedanjost kot čas premeščanja, iskanja in tavanja. Članek obravnava časovne in narativne strukture v filmih režiserja predvsem z vidika novejših spisov Jacquesa Rancièra, v katerih razpravlja o družbenih hierarhijah, ki jih predpostavljajo časovnosti moderne, in načinih, na katere te hierarhije rušita realistična literatura in film.

Ključne besede

sodobni kitajski film, modernost, časovnost, realizem, fikcija, Jia Zhangke, Jacques Rancière

Celotno besedilo:

PDF (English)


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##