Risbe iz stockholmskih arhivov

Poskus rekonstrukcije švedske izkušnje arhitektov Franceta in Marte Ivanšek

  • Martina Malešič
Ključne besede: France Ivanšek, Marta Ivanšek, stanovanjska gradnja, Švedska, bivanjska kultura, slovenska arhitektura

Povzetek

Arhitekta France in Marta Ivanšek se v slovenski arhitekturni zgodovini pogosto omenjata kot »ambasador- ja« švedske kulture, ki sta iz Skandinavije v slovenski prostor prinesla vrsto za napredek stanovanjskega standarda ključnih modelov, na primer urbanistično idejo nizko-goste stanovanjske zazidave (naselje Murgle v Ljubljani), skandinavski sistem moderne laboratorijske kuhinje (SVEA) ter tečaje Barva in oblika. Švedsko izkušnjo arhitektov Ivanšek omenjajo številni raziskovalci povojne slovenske arhitekture, vendar področje še ni bilo podrobno raziskano in predstavljeno. Prispevek prinaša vpogled v leta, ki sta jih Ivanška preživela v Stockholmu. S pomočjo primarnega gradiva iz stockholmskih arhivov, lastnih zapisov arhitektov in korespondence poskuša rekonstruirati njuno bivanje in delo v Stockholmu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Martina Malešič

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Oddelek za umetnostno zgodovino
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana

Objavljeno
2021-01-18
Kako citirati
1.
MalešičM. Risbe iz stockholmskih arhivov: Poskus rekonstrukcije švedske izkušnje arhitektov Franceta in Marte Ivanšek. +386 1 425 78 00 [Internet]. 18. januar 2021. [citirano 25. september 2021.];26(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/9524
Rubrike
Articles