Fragmentarno ohranjene gotske stenske poslikave na zahodnem panonskem robu

  • Janez Balažic
Ključne besede: fragmenti, gotske poslikave, zahodni panonski rob, Luksemburžani, visokogotski linearni stil, mešani slog, prehodni slog, mednarodni slog

Povzetek

Avtor v prispevku obravnava fragmentarno ohranjene stenske poslikave, pripisane regionalnim slikarskim delavnicam, ki so zarisovale t. i. navpično vplivno os po zahodnem panonskem robu. Zbrani primeri navkljub okrnjeni predstavnosti pomembno dopolnjujejo umetnostnozgodovinsko podobo umetnostne produkcije tega prostora v času Luksemburžanov. Prispevek kaže na tvorne povezave med pokrovitelji in umetnostnimi delavnicami. Njihovo produkcijo pred sredino 14. stoletja zaznamuje izzvenevanje visokogotskega linearnega stila, zatem pa ob italijanskih trečentističnih spodbudah »mešani« ali »prehodni« slog tretje in zadnje četrtine 14. stoletja, na vrhuncu češko-dunajske produkcije okoli leta 1400 pa tudi tu zmaga mednarodni gotski slog, ki odzvanja še globoko v 15. stoletje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Janez Balažic

Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
Oddelek za likovno umetnost
Koroška cesta 160
SI-2000 Maribor

 

Objavljeno
2021-01-18
Kako citirati
1.
BalažicJ. Fragmentarno ohranjene gotske stenske poslikave na zahodnem panonskem robu. +386 1 425 78 00 [Internet]. 18. januar 2021. [citirano 23. julij 2021.];26(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/9516
Rubrike
Articles