Umetnost med cenzuro in propagando v prvi svetovni vojni

  • Petra Svoljšak
Ključne besede: prva svetovna vojna, Avstro-Ogrska, cenzura, propaganda, umetnost, Vojni tiskovni urad

Povzetek

Članek analizira odnos avstrijskega državnega aparata do umetnosti med prvo svetovno vojno. Zelo pomembno vlogo je imela cenzura, ki ji je uspelo nadzirati vsa po- dročja javnega in zasebnega življenja v avstrijski polovici monarhije, medtem ko je bilo upravljanje javnega mnenja v domeni Vojnega tiskovnega urada. Urad je izvajal nadzor nad umetniško propagando in tiskom, knjigami, razglednicami in drugimi javnimi mediji. V članku so analizirana področja dela urada in dejavnost umetniške skupine (Kunstgruppe), v katero so bili vključeni umetniki, ki so na svoj način spodbujali delo vojske; med njimi sta bila iz slovensko govorečih dežel Ivan Vavpotič in Luigi Kasimir. Seznam mobiliziranih umetnikov vsebuje tudi nekatera slavna imena svetovne umetnosti, na primer Oskarja Kokoschko in Egona Schieleja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Petra Svoljšak

ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana

Objavljeno
2020-12-08
Kako citirati
1.
SvoljšakP. Umetnost med cenzuro in propagando v prvi svetovni vojni. +386 1 425 78 00 [Internet]. 8. december 2020. [citirano 17. januar 2021.];25(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/9386
Rubrike
Articles