Nacionalni slogi kot propagandno sredstvo prebujajočih se narodov

Slovenski in drugi nacionalni slogi v arhitekturi okoli leta 1900

  • Franci Lazarini
Ključne besede: arhitektura, Slovenija, Avstro-Ogrska, pozni historizem, secesija, slovenski nacionalni slog, češki nacionalni slog, nemška neorenesansa, madžarski nacionalni slog, propaganda

Povzetek

Prispevek obravnava različne nacionalne arhitekturne sloge, značilne za arhitekturo zadnjih desetletij Habsburške monarhije, na območju Slovenije, jih umešča v sočasno avstro-ogrsko arhitekturno produkcijo in skuša opredeliti njihovo propagandno vlogo. Predstavljeni so poskusi Ivana Jagra, Cirila Metoda Kocha in Ivana Vurnika za oblikovanje slovenskega nacionalnega sloga, obravnavani pa so tudi primeri češkega in nemškega nacionalnega sloga (nemške neorenesanse). V zaključnem delu avtor ovrže opredelitev opusa Lászla Takátsa v Murski Soboti za primer madžarskega nacionalnega sloga.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Franci Lazarini

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Koroška cesta 160
SI-2000 Maribor

Objavljeno
2020-12-08
Kako citirati
1.
Lazarini F. Nacionalni slogi kot propagandno sredstvo prebujajočih se narodov: Slovenski in drugi nacionalni slogi v arhitekturi okoli leta 1900. +386 1 425 78 00 [Internet]. 8. december 2020. [citirano 17. januar 2021.];25(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/9385
Rubrike
Articles