Reprezentativne zgradbe grofov Celjskih – izraz dinastične propagande

  • Miha Kosi
Ključne besede: grofje Celjski, gradovi, grajska politika, srednji vek, palača, Celje, Dunaj, Zagreb, Budim, Beograd

Povzetek

Grofje Celjski so bili nedvomno najpomembnejša ple- miška rodbina z izvorom na današnjem slovenskem ozemlju. Njihov meteorski vzpon je dosegel zenit s povišanjem v državne kneze leta 1436, vendar so že leta 1456 izumrli. Na višku moči so posedovali okrog 125 gradov, kar je bil rezultat več kot stoletja dolge načrtne grajske politike. Eden od načinov izražanja moči in prestiža so bile tudi reprezentativne zgradbe, obenem oblika dinastične propagande. Članek prikazuje nekatere prestižne zgradbe Celjskih: mestni grad v Celju, njihovo glavno rezidenco, dva strateška gradova na dostopih iz Italije (Vipava, Postojna), tri nove, ki so jih grofje zgradili v 15. stoletju (Bela Peč, Fridrihštajn, Mokrice), dva na prestižnih lokacijah na Koroškem (Landskron) oziroma pri Dunaju (Liechtenstein) in njihove mestne rezidence na Dunaju, v Zagrebu, Budimu in Beogradu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Miha Kosi

ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana

Objavljeno
2020-12-08
Kako citirati
1.
Kosi M. Reprezentativne zgradbe grofov Celjskih – izraz dinastične propagande. +386 1 425 78 00 [Internet]. 8. december 2020. [citirano 17. januar 2021.];25(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/9378
Rubrike
Articles