Je res to storil? Friderik V. Ptujski – strahopetec ali žrtev?

  • Martin Bele
Ključne besede: srednjeveški spor, vojvodina Štajerska, 13. stoletje, Štajerska rimana kronika, Otokar iz Geule, Oton II. Liechtensteinski, Friderik V. Ptujski, bitka na Moravskem polju, propaganda

Povzetek

Članek obravnava spor med štajerskima plemiškima rodbinama s sedežema na Ptuju in Liechtensteinu, ki se je kratek čas odvijal v 13. stoletju. Nekatere spise, ki so nastali v kontekstu tega spora, imamo lahko za prve ohranjene primerke srednjeveške propagande ene šta- jerske rodbine proti drugi. Namen članka je obravnavati najpomembnejši narativni vir tistega časa, t. i. Štajersko rimano kroniko Otokarja iz Geule, ki je bil v službi liechtensteinske rodbine. Eden od ciljev kronike je bil predstaviti Friderika V. Ptujskega kot strahopetca, ki naj bi bil pobegnil iz bitke na Moravskem polju. Članek predstavlja razloge za spor in njegov potek, dejansko obtožbo strahopetnosti, presojo resnice za obtožbo ter epilog celotnega spora med rodbinama. Obema štajer- skima plemičema – Otonu II. Liechtensteinskemu in Frideriku V. Ptujskemu – se je v začetku osemdesetih let 13. stoletja uspelo pobotati, kar sta poudarila tudi z medsebojno poroko svojih otrok.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Martin Bele

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Oddelek za zgodovino
Koroška cesta 160
SI-2000 Maribor

 

Objavljeno
2020-12-08
Kako citirati
1.
Bele M. Je res to storil? Friderik V. Ptujski – strahopetec ali žrtev?. +386 1 425 78 00 [Internet]. 8. december 2020. [citirano 17. januar 2021.];25(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/9376
Rubrike
Articles