Plečnikova cerkev sv. Antona Padovanskega v Beogradu

  • Damjan Prelovšek
Ključne besede: sakralna arhitektura 20. stoletja, Jože Plečnik, Arkanđelo Grgić, Josip Markušić, Eduard Žilić, Ivan Meštrović, Janez Valentinčič, beograjski frančiškani, cerkvena tipologija

Povzetek

Članek prinaša nove ugotovitve o gradnji in opremljanju Plečnikove beograjske cerkve sv. Antona, ki temeljijo na doslej neupoštevanem arhivskem materialu iz Beograda in Jajca. Po tem, ko je novi provincial fra Josip Markušić zavrnil umetniško nedozorel načrt cerkve, so se beograjski frančiškani obrnili na Plečnika. Ta jim je narisal podolgovato cerkev s širokim zvonikom, kakršno so tedaj po njegovih načrtih gradili v Pragi. Kot alternativo jim je ponudil tudi cenejšo okroglo varianto z visokim zvonikom, ki so jo z veseljem sprejeli. Ker ni zaupal lokalnim izvajalcem in bi gradnja presegla finančne možnosti frančiškanov, je opustil sprva zamišljeno kupolo. Na Plečnikovo željo so se frančiškani odločili za dražjo vidno opeko. Cerkev so med letoma 1929 in 1932, to je v času najhujše gospodarske krize, gradili madžarski zidarji iz Vojvodine. Pri ikonografskem programu je Plečnik sodeloval z Markušićem in leta 1936 izdelal generalni predlog opreme. Po letu 1945 se je z dokončanjem cerkve ukvarjal agilni župnik fra Eduard Žilić. Plečnik je za svojega naslednika predlagal arhitekta Janeza Valentinčiča, ki je med drugim dozidal vhodno lopo in zvonik. Pri slednjem je, da bi nekoliko razbremenil temelje, uporabil železobetonsko jedro, navzven pa ga je oblekel z vidno opeko.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Damjan Prelovšek

Zarnikova ulica 11
SI-1000 Ljubljana

Objavljeno
2020-07-02
Kako citirati
1.
PrelovšekD. Plečnikova cerkev sv. Antona Padovanskega v Beogradu. +386 1 425 78 00 [Internet]. 2. julij 2020. [citirano 17. januar 2021.];25(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/8821
Rubrike
Articles